Mikola Gyöngyike : A boldogság politikájaMIKOLA_Gyongyi

Az előadás célja annak bemutatása, hogyan reagált az 1917-es bolsevik fordulatra a húszas években keletkezett drámai műveiben két kiemelkedő alkotó, Nyikolaj Jevreinov és fiatalabb pályatársa, Vlagyimir Nabokov.

Milyen válaszokat adott Nabokov a Morn úr tragédiája c. művében a politikai propaganda és a teatralitás nagy és végzetes történelmi összefonódásának problémájára?