Habók Anita : A tanulás hatékonyságát segítő programok bemutatása


Habok_Anita_kepAz SZTE Neveléstudományi Intézetében 2004-től vált lehetőségem a tanulás tanulásának vizsgálatára, és az értelemgazdag tanulás megvalósulásának kutatására.

Az elmúlt majdnem másfél évtizedben több olyan mérést végeztem és több olyan tanulásfejlesztő program készítésében vettem részt, melyek a hatékony tanulás megvalósulását közelítették meg kognitív, affektív vagy metakognitív oldalról. Az előadásban áttekintést nyújtok a tanulás tanulása fogalmának értelmezési lehetőségeiről és a hatékony tanulás eszközeiről. Az elméleti keretek ismertetése mellett olyan tanulásfejlesztő programokat mutatok be, melyek egyrészt konkrét témakörhöz kapcsolódnak, tantárgytól függően alkalmazhatóak, másrészt kitérek egy olyan tantárgytól független tanulásfejlesztő program szerkezetének bemutatására, mely a tanulás során alkalmazható technikákat állítja a középpontba.