Doró Katalin : A plágium és szövegátvétel formái és megítélése


DoroK_arckepA forrásokból átemelt szövegrészletek kiszűrése és azok megítélése a felsőoktatás és a tudományos élet egy kulcsfontosságú kérdése. A mindennapi jó gyakorlatok kialakításán túl számos országban kiterjedt kutatást folytatnak a hallgatói csalás és plágium kérdéseiről, szemben hazánkkal és a környező országokkal, ahonnan nagyon kevés helyzetelemzéssel foglalkozó tanulmányt olvashatunk. Előadásomban röviden áttekintem, nemzetközi és hazai felmérésekre valamint saját kutatásokra és hallgatói példákra is alapozva, a hallgatói munkákban előforduló szövegátvétel háttérben meghúzódó okokat, azok formáit, valamint az oktatók és hallgatók megítélésének különbségeit. Arra is kitérek, hogy mennyire fontos a hallgatók korai szemléletformálása és jól használható eljárásrendek kialakítsa a vétségek számának redukálása érdekében.