Német nyelvű őslakosok Pápua-Új-Guineában - avagy hogyan születik a nyelv

Időpont: 2019. november 27.


A gyarmati elnyomás az érintett gyarmati társadalmak számára köztudottan súlyos politikai, társadalmi és gazdasági következményekkel járt. Kevésbé köztudott ugyanakkor, hogy a gyarmatosításnak mélyreható nyelvi következményei is voltak világszerte. A gyarmatosító nagyhatalmaknak való nyelvi kiszolgáltatottság számos olyan keveréknyelv születését eredményezte a helyi öslakosság körében, melyek kifejezetten a gyarmati kommunikációs szükségletek kielégítésére alakultak ki. Ezek a pidgin és kreol nyelvek. Az elöadás az Unserdeutsch (Rabaul Creole German), egy a közelmúltban “felfedezett” német alapú pápua-új-guineai kreol nyelv példáján keresztül mutatja be a gyarmati keveréknyelvek születését és annak körülményeit – valamint az e nyelvek születése mögött kirajzolódó szomorú, sokszor tragikus emberi sorsokat.
 
Maitz PéterMaitz Péter a Berni Egyetem (Svájc) Germanisztika Intézetének szociolingvisztika professzora. Kutatási területe a nyelvek sokfélesége és változása, a nyelvi diszkrimináció és a nyelvtipológia. 2015 óta egy nemzetközi kutatócsoport vezetöjeként a Pápua Új-Guineában beszélt Unserdeutsch, az egyetlen német alapú kreol nyelv dokumentációján, újraélesztésén és leírásán dolgozik.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!