Az amerikai munkásmozgalom és európai kapcsolatainak története a 19. századbanberczeli-nemcsenyi-alexBerczeli-Nemcsényi Alex


A munkásmozgalom fogalmát Kelet-Európában és Magyarországon gyakran köti a közvélemény a szovjet érához, s ennek megfelelően tartalma is beszűkítetté vált. Valójában az eszmék, amelyekre a rendszer ideológiája épített, a 19. században születtek meg, és fontos szerepet játszottak Nyugat-Európa, valamint az Egyesült Államok történetében. Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében megvalósuló kutatásom témája a korszakban lezajlott társadalmi és gazdasági változások vizsgálata Európában és az Egyesült Államokban. Különös tekintettel a munkásmozgalom kialakulására, működésére, az amerikai és óvilági mozgalmat összekötő kapcsolatra. Jelen előadásomban egy átfogó képet szeretnék adni az általam eddig elért eredményekről és a bizonyítékul szolgáló forrásokról.