DiskurzuselemzésCourse information

Title

Diskurzuselemzés

Lecturer

Prof. Dr. Németh T. Enikő

Course code

NYTE016-1

Credit

 

Location

 

Time

 

Course description

Short description

A nyelvhasználattal foglalkozó diszciplínák és aktuális kérdéseik.
Terminológiai és módszertani kérdések: diskurzuselemzés, konverzációelemzés,
szövegtan, pragmatika. A diskurzuselemzés: diszciplína vagy megközelítési
mód. A diskurzuselemzés feladatai. Az adatgyűjtés lehetőségei. A
nyelvhasználat különböző formái: információközlés, kommunikáció,
manipuláció, elszólás. Diskurzusok a nyelvhasználat különböző formáiban.
Szóbeli és írásbeli diskurzusok, a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat
különbségei. Köztes, új formák: internetes diskurzusok. A szóbeli
diskurzusok szegmentálásának elméleti kérdései. A diskurzusok lehetséges
egységei és a közöttük levő viszonyok. A szóbeli diskurzusok
megnyilatkozás-példányokra tagolásának módszertana. Az írásbeli diskurzusok
elemzésének problematikája. Korpuszokból származó diskurzusok. A verbális
befolyásolás lehetőségei a diskurzusokban. A manipulatív nyelvhasználat.
Manipulatív stratégiák és manipulációra alkalmas eszközök. Manipulációszűrő.
Az írott manipuláció. A reklámok nyelvhasználata. Reklámelemzések: a
mosóporreklámoktól a népszavazási plakátokig.

Schedule

 

Semester

 

Requirements

Requirements to get the grade

BA-képzésben való részvétel

Reading list

 

Suggested reading list