Vallástudományi Tanszék és vallástudomány szak

Alapítás és oktatási program

Az első Vallástudományi Tanszék és vallástudomány szak a magyar felsőoktatás történetében.

Történetünk


1999-ben a Szegedi Tudományegyetem (korábban József Attila Tudományegyetem)
vallástudomány major szakot indított és megalakította a Vallástudomány Tanszéket a bölcsészettudományi karon. E kutatási terület megalapítását célzó elméleti és oktatási tevékenység 1996-ban kezdődött a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport vezetésével, mely gyakorlatilag a mai tanszék elődjének tekinthető. Mind a vallástudományi major program elindítása, mind a Vallástudomány Tanszék megalapítása forradalmi fontossággal bír a magyarországi tudománytörténetben. A magyarországi felsőoktatási rendszerben ilyen jellegű program és tanszék nem létezett ezt megelőzően.

A magyar felsőoktatásban a vallások egyetemi szintű tanulmányozása mint autonóm kutatási diszciplína sem a kommunista korszakot megelőzően, sem az idő alatt nem létezett. Mindazonáltal, vallástudományi témájú, vagy azzal kapcsolatos kurzusok mindig jelen voltak a magyar főiskolákon és egyetemeken. A kommunista korszakban a vallástudománynak két nehézséggel kellett szembenéznie, melyek ideológiai és politikai természetűek voltak. Egyrészről, meg kellett találnia a helyét abban a szűk és korlátozott térben, amit a hivatalos ideológia (az ateista valláskritika) szabott meg. Másrészről, a magyarországi fő történelmi egyházak ( a Katolikus és Protestáns) jogot formáltak arra, hogy a vallások tanulmányozása kizárólag az ő hatáskörükbe tartozzék. Ezek a tényezők évtizedekre meghatározták a magyarországi vallástudomány minden területének irányát és fejlődését. A 70-es évektől kezdve, a totális kontrol és cenzúra csökkenésével, a vallások kutatásának néprajzi, filológiai és szociológiai aspektusai is felszínre és nyilvánosságra kerülhettek. Ez a tendencia az egyetemeken folyó burkolt vallástudományi kutatások fejlődéséhez vezetett. A kommunista rezsim összeomlása után sürgető feladattá vált, hogy összehozzák és megszervezzék a humán erőforrásokat és kutatási kapacitásokat az autonóm és független vallástudomány alapjainak lerakása érdekében.

 
Ezt a feladatot az Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport vállalta föl. A kutatócsoportot 1996 októberében alapították. Ekkor, vallási témájú szervezett kurzusok és előadások kezdtek megjelenni a Szegedi Tudományegyetemen a csoport irányításával. A program négy kutatási ágba kínált bepillantást, nevezetesen, a filozófiába, szociológiába, pszichológiába és vallástörténetbe. A kurzusokat és előadásokat egyrészt a helyi intézmények specialistái, másrészt Magyarország egyéb intézményeiből , illetve külföldről érkezett vendégelőadók tartották. A program egyre nagyobb számú hallgatót vonzott, s egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy hatalmas igény van mind a hallgatói, mind pedig az akadémiai oldalon egy autonóm tudományágra. E sokáig dédelgetett terv végső megvalósulása 1999-ben következett be.
A tanszék tagja a Magyarországi Vallástudományi Társaságnak (az IAHR tagja).

 

Oktatási programunk 2005-ig


A major program célja, hogy egyetemi szintű, általános vallástudományi képzést nyújtson. Ez két fő szakaszra oszlik: az első négy, a második hat szemeszter. Természetesen, az első (alapképzés) célja az, hogy előkészítse és szilárd elméleti háttérrel alapozza meg a második (specializációs) szakaszt. Áttekinti a múlt és jelen fő vallási hagyományait, alapozó kurzusokkal szolgál a vallástudomány elméletébe, módszertanába és történetébe, a vallási források reprezentatív nyelveit oktatja.


A második (specializációs) szakasz három, szabadon választható területre oszlik:


  • Vallásszociológia

  • Vallásfilológia

a) Judaizmus és kereszténység

b) Keleti vallások

  • Vallásnéprajz


A tanulmányok a záróvizsga letételével, a szakdolgozat megvédésével zárulnak, miután a hallgató M.A. minősítést kap.

Tantestületünk kicsi. Több kurzusunkat más bölcsészettudományi tanszékek vendégelőadói és akadémikusai tartják. Mivel a vallástudomány egy multidiszciplináris vállalkozás, szoros kapcsolatok fűznek az Altajisztika, Ókortudomány és Összehasonlító Néprajz Tanszékekhez.


Oktatási programunk 2006-tól: BA és MA


A bolognai folyamathoz kapcsolódva 2006 szeptemberétől az önálló vallástudomány megszűnt és szakirányként a szabad bölcsészet BA programban kapott helyet.

Az MA szintű vallástudományi képzést 2007-ben indítjuk vallástörténet és alkalmazott vallástudományi szakiránnyal - magyar és angol nyelven.


A részletes programot lásd IDE kattintva.


Vallastudomanyi_tanszek_logo_szoveg