Dr. habil. Szilárdi Réka


Kutatási területe


szociálpszichológia, valláslélektan, újpogány mozgalmak Magyarországon.


Legutóbbi publikációi

  

  • Populism and religion in Central and Eastern Europe BELVEDERE MERIDIONALE 32, 2020 : 19-30. (Máté-Tóth Andrással és Nagy Gábor Dániellel)
  • Tudománytörténet, tudományelmélet és kortárs valláspszichológia In: Tóth, Péter (szerk.) A magyar valláslélektan kezdetei Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék (2020) 155 p. pp. 5-9
  • Az újpogány vallások természetéről. VIGILIA 84, 2019, pp. 383-386.
  • Feltalált hagyomány - használható múlt: a nyelvtörténet és eredetmítosz polemikus reprezentációi. In: Bakró-Nagy, Marianne (szerk.) Okok és okozat : A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó (2018), pp. 111-138.
  • Őstörténet és identitás: Polemikus reprezentációk az alternatív magyar történelemszemléletben In: Povedák, István; Hubbes, László Attila (szerk.): Tapasztalatból hallottam... Alternatív világképek : Összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése Budapest, Magyarország, Szeged, Magyarország : Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT), 2018, pp. 64-74.

Lásd még

Országos Doktori Tanács

academia.edu


Szilárdi Réka


655374655374

 


Vallastudomanyi_tanszek_logo_szoveg