FIGYELEM!

"L'italiano e i giovani"

XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

Piattaforma interattiva


2023 SZTE Olasz Nyelvi VersenySZTE BTK Olasz Tanszék


La_scuola_di_Atene_-_Raffaello_Sanzio_1510-1511


Köszöntő

A Szegedi Egyetem Olasz Tanszéke a hazai italianisztika egyik legrégebbi és legjelentősebb intézménye. A nemzetközi tudományos életben is messzemenően elismert oktatók munkáját nálunk kulturális közvetítő és diplomáciai tevékenység egészíti ki.


Tudjuk, a múlt gazdagsága minket, tanárokat, hallgatókat egyaránt kötelez: kétezer évig Róma volt a művelt világ fővárosa, s Olaszországban található az emberiség fennmaradt kulturális örökségének a fele. A Tanszék által nyújtott ismeretek köre így nem szűkül pusztán a nyelvtanításra (amelyet három anyanyelvi lektor segít) vagy az irodalom oktatására. Szándékaink szerint széles műveltséget, szakértelmet tanítunk, s Itálián keresztül a kulturális értékek szeretetére nevelünk. A közvetlen kapcsolatok biztosításához maximálisan igénybe vesszük azokat a lehetőségeket, amelyek a nemzetközi diák-mobilitást segítik: hallgatóink képzésük során legalább három-négy hónapot ösztöndíjjal Olaszországban tanulhatnak a legszebb városok egyetemein (a hallgató/külföldön töltött hónap arány tanszékünkön a legmagasabb a szegedi egyetemen).


Az Olasz Tanszék a képzés teljes vertikumát tudja nyújtani, így egymásra épülve lehet a BA (három éves alap), majd az MA (két éves mester) diplomát, az osztatlan tanárképzésben (11 vagy 12 félév) a kétszakos mesterfokozatú tanári diplomát, végül a három éves doktori képzésben a PhD fokozatot megszerezni.


Honlapunk segíteni szeretné jelenlegi és jövendőbeli hallgatóinkat, hogy alaposabban tájékozódjanak a tanszék által meghirdetett kurzusokról, tanulmányi kötelezettségeikről, az oktatók szakmai tevékenységéről, a minél nagyobb műveltség megszerzésének a lehetőségeiről, valamint minden olyan lehetőségről, amely segítheti őket Itália minél alaposabb megismerésében.


Prof. Pál József D.Sc
egyetemi tanár


Il Dipartimento di Italianistica dell'Università degli Studi di Szeged è una delle realtà più antiche e valide esistenti nel campo dell’italianistica in Ungheria.Accanto al lavoro di ricerca, riconosciuto a livello internazionale, condotto dai docenti del Dipartimento, è da sottolineare anche il ruolo di diplomazia culturale svolto dal Dipartimento stesso. Sappiamo, noi docenti e studenti tutti, quanto siamo legati alle antiche glorie del passato: per duemila anni Roma è stata la città “caput mundi”, e nella sola Italia si trova il 60% del patrimonio artistico di tutto il mondo. Appunto per questo il Dipartimento non intende limitarsi ad offrire allo studente solamente l'insegnamento della lingua (con l’ausilio, comunque, di tre lettori di lingua madre) o della letteratura italiana, ma anche la possibilità di approfondimento delle varie realtà della cultura italiana. I vari aspetti della cultura italiana contemporanea, sia essa artistica o letteraria, possono essere toccati con mano dagli studenti anche visitando il Centro Italiano di Cultura, situato nel pieno centro della città, a pochi metri dal Dipartimento stesso.Il nostro Dipartimento, grazie a numerosi programmi internazionali, consentirà a tutti gli studenti l’accesso a borse di studio di diverse tipologie: ad esempio, scambi di mobilità studentesca nell’ambito del programma Socrates/Erasmus, finanziato dall’Unione Europea presso 12 atenei italiani, per un periodo da tre a nove mesi, oppure numerose borse di studio estive offerte dal Governo della Repubblica italiana per seguire corsi di lingua e civiltà italiana presso le Università di Perugia e Siena o borse di diversi mesi per la preparazione della tesi di laurea.In linea con il Processo di Bologna ed anche con la struttura delle grandi università europee, anche il nostro Dipartimento può offrire agli studenti una formazione universitaria completa, partendo dalla laurea breve, proseguendo, quindi, con quella specialistica, per finire con il programma del Dottorato di ricerca.Questo nostro sito intende offrire ai futuri studenti un quadro più completo possibile sui corsi, sui docenti e sulle varie attività del Dipartimento di Italianistica, dando quindi loro la possibilità di avvicinarsi alla cultura, alla storia e alla vita dell’Italia.Siate quindi, cari studenti, i benvenuti presso il nostro Dipartimento.József Pál
Professore Ordinario