2024. április 25., csütörtök

  "ÚT-MUTATÓ" - Leendő hallgatóinknak


  Doppio_ritratto_dei_duchi_di_Urbino
  LEHETŐSÉGEK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM OLASZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉKÉN

  La_primavera

  Kedves Fiatalok!

  A Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke nevében sok szeretettel köszöntelek Benneteket!

  E kis írás segítségével néhány szóban szeretnénk tájékoztatni az olaszul tanulókat - és azokat is, akik csak tervezik, hogy elkezdik tanulni ezt a különlegesen szép nyelvet - a nálunk folyó munkáról, a város, az egyetem és a tanszékünk által kínált lehetőségekről.

  Mindenekelőtt az olasz nyelv kérdéséről: tanszékünk biztosítja számotokra, hogy magas szintű nyelvismeretre tegyetek szert, amelyet Magyarországon, Itáliában vagy a világ bármely részén felhasználhattok, de lehettek akár tanárok, sőt tudományos kutatók is, a Ti ambícióitoktól függően! A Tanszéken 6 főállású oktató mellett több külső munkatárs dolgozik, közülük két olasz anyanyelvű. A nyelv és a nyelvészet mellett az irodalom és művészettörténet minden fontos területét bemutatjuk, de kínálunk szaknyelvi ismereteket is, például a gazdaság, az idegenforgalom, a turisztika és a nemzetközi kapcsolatok terén. Külön vonzerőt jelenthet a külföldi ösztöndíjas részképzés. Az Erasmus+ adta lehetőségek tekintetében a Szegedi Olasz Tanszék az egész Európai Unió első húsz tanszéke közé tartozik, amelyek a legtöbb hónap külföldi tanulmányi időt biztosítják a hallgatóik számára. Ha kedvet éreztek rá, és tanulmányi eredményetek is lehetővé teszi, akár egy évet is eltölthettek Rómában, Firenzében, Bolognában vagy más városban, ahol megismerkedhettek, életre szóló barátságokat köthettek, együtt tanulhattok olasz fiatalokkal.

  Reméljük, írásunk segítséget jelent számotokra, hogy a továbbtanulási döntésetek meghozatala előtt alaposabban tájékozódhassatok az intézményünk által kínált lehetőségekről, vagy akik még tanácstalanul próbálják keresgélni a számukra legmegfelelőbb kínálatot, az itt összegyűjtött információkban megtalálják azt, ami igazán érdekli őket!


  Pál József
  egyetemi tanár
  tiszteletbeli olasz konzul

   

  SZEGED - LA CITTÀ IDEALE


  La_città_ideale


  Nem tudod eldönteni, hol folytasd tanulmányaidat?
  Segítünk: Szegeden! És miért pont itt? Ennek számos oka van, de lássuk a legfontosabbakat:

  A város

  1. Szeged az ország egyik legfontosabb egyetemi városa, melynek első számú polgára a hallgató. Széles körben állnak rendelkezésre olyan szolgáltatások, amelyek a hallgatók életét kívánják megkönnyíteni, például albérlet-közvetítés, egyetemi ajándékbolt, menza, karrier iroda, fénymásolók, könyvkötők stb., a "latin negyed" számos szórakozási és pihenési lehetőséget is kínál a fiataloknak. Nagy népszerűségnek örvendenek például az egyetemi klubok rendezvényei, az éjszakai fürdőzések az Anna fürdőben, de végeláthatatlanok a sportolási lehetőségek is.

  2. Néhány igen fontos érzelmi okról:
  Szeged azon kívül, hogy a napfény városa, ami egyébként nem egy utolsó szempont, számtalan kedvező adottsággal rendelkezik. Egy olyan, emberléptékű kellemes városról van szó, amelyben mind a pörgésre, mind a nyugalomra vágyó fiatalok jól érezhetik magukat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint azoknak a volt egyetemi hallgatóknak a köre, akik tanulmányaik befejezése után is a városban maradnak, és itt próbálnak meg elhelyezkedni, munkát vállalni. A város szíve a fiatalok hangjára dobban, könnyű ismerkedni és szerelembe esni!

  Az egyetem

  1. A Szegedi Tudományegyetem hazánk egyik vezető felsőoktatási intézménye, újra és újra előkelő helyet foglal el különféle, az egyetemeket tudományosan minősítő rangsorokban, de kiemelkedő helyen van akár a jelentkezők, akár a felvettek száma alapján összeállított rangsorokban is. Elégedettségre ad okot, hogy az egyetemünk a felsőoktatás átalakulása, változásai közepette is népszerű maradt a jelentkezők körében.

  2. A hallgatóink rendelkezésére álló Szegedi Egyetemi Könyvtár (www.bibl.u-szeged.hu) és a vele együtt működő József Attila Tudományos és Információs Központ (www.u-szeged.hu/tik) Közép-Európa egyik legnagyobb és legmodernebb egyetemi könyvtára, ahol egyidejűleg több mint ezer fő tud egyszerre tanulni. Közel két millió kötet és folyóirat áll az érdeklődők rendelkezésére. A Könyvtárban lévő számítógépes kabinetben 300 modern, síkképernyős, extra gyors Internet kapcsolattal rendelkező gépet használhatnak hallgatóink díjmentesen.

  3. Az SZTE 13 kollégiumban, közel 4000 férőhelynyi elhelyezést biztosít hallgatói számára. Minden államilag finanszírozott hallgató kedvezményes helyi tömegközlekedési bérletre, tankönyv- és jegyzettámogatásra jogosult. Emellett a diákigazolvány különféle vásárlási, utazási és kulturális kedvezmények forrásául szolgálhat a város számos pontján. A felsőoktatásban használt diákigazolvány úgynevezett elektronikus pénztárcaként is működik, azaz a kártyában lévő chip és az egyetemi épületekben (jelenleg a GTK és a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) épületében) elhelyezett automaták segítségével hideg és meleg italok vásárlására, valamint az egyetemi jegyzetboltokban a tankönyv és jegyzettámogatás felhasználására válik alkalmassá.

  Az olasz tanszék

  1. A szegedi olasz tanszék utolérhetetlen előnye, hogy az alapképzéstől a Ph.D. fokozatig minden képzési forma megtalálható. Különösen fontos a tanszéket jellemző családias hangulat és oktatóink hallgatóközpontú gondolkodásmódja. Fontos tudni, hogy minden hallgatónk akár egy évet is eltölthet Erasmus ösztöndíjjal az általa tetszés szerint kiválasztott olasz egyetemen.

  2. A tanszékünk által kínált képzési program: 3 éves (BA) alapképzés, a BA időszaka alatt felvehető 2 éves minor képzések, a BA-ra épülő 2 éves (MA) bölcsészképzés illetve a 2 éves (MA) fordító- és tolmácsképzés, valamint az osztatlan kétszakos tanárképzés (10 félév), amelyet rögtön a érettségi után lehet elkezdeni.

  3. Az Egyetemi Könyvtár olasz állománya az egyik legnagyobb az országban. Hallgatóink kényelmesen tanulmányozhatják a köteteket akár helyben, akár kölcsönzés útján otthon. Könyvállományunk folyamatosan gyarapszik, hallgatóink hozzáférhetnek a tanulmányaikhoz szükséges legfontosabb irodalomtörténeti, nyelvészeti és művészeti szakkönyvekhez, lexikonokhoz és enciklopédiákhoz, valamint szépirodalmi művekhez, de rendelkezésükre állnak a különböző folyóirataink is.


  MIT TUD NYÚJTANI TANSZÉKÜNK AZ OKTATÁS TERÉN?

  Mona Lisa_Leonardo


  1. Milyen programmal vár Benneteket a tanszékünk az alapképzésben?
  Az alapképzés három éve alatt négy főbb súlyponti területen igyekszünk tudásvágyatokat kielégíteni.

  • Mindenekelőtt fontos az olasz nyelvi képességeitek fejlesztése, amelynek célja a szóbeli és írásbeli idegennyelvi megnyilatkozások gyakorlása és tökéletesítése. Nyelvi fejlesztőkurzusaink (beszédgyakorlatok, nyelvtani, fogalmazási és fordítási gyakorlatok, stílusgyakorlatok) hozzásegítenek Benneteket, hogy a későbbiekben tolmácsolási vagy fordítási munkát vállalhassatok, akár alkalmanként, akár fő megélhetési munkaként (tolmács, fordító, műfordító). A nyelvi fejlesztő munkában mindenekelőtt olasz anyanyelvű oktatóink állnak rendelkezésetekre: tanszékünkön jelenleg három nyelvi lektor dolgozik.
  • A második fontos területet az olasz kultúrával kapcsolatos tanulmányok képviselik. A legkülönfélébb tudományterületek tartoznak ide: betekintést nyerhettek az olasz művészettörténet nagy korszakaiba, megismerkedhettek az olasz zene történetével, valamint az olasz mozi meghatározó alakjaival, rendezőivel és színészeivel. Sajátos lehetőséggel szolgálhatunk különösen ez utóbbi területen, hiszen az elméleti kurzusok mellett heti három alkalommal esti filmvetítések keretén belül, szórakoztató módon sajátíthatjátok el filmes ismereteiteket.
  • A három éves alapképzés (BA) a mesterképzés (MA) előszobáját jelenti, a bölcsész és a fordító-tolmács szakok esetében. A BA-ban tartott nyelvészeti és irodalmi kurzusok kellő ismeretekkel vérteznek fel Benneteket ahhoz, hogy a három év után alkalmassá váljatok az MA-ban folyó magasabb szintű tudományos munkára. A nyelvészet területén a BA-ban főként leíró nyelvészeti ismereteket kell elsajátítanotok, amelyeket szociolingvisztikai, lexikográfiai, összehasonlító nyelvészeti és szótárhasználati kurzusok egészítenek ki. A tanulást nagymértékben segítik a nyelvészeink által írt segédkönyvek, tanulmánykötetek és nyelvtani tesztkönyvek.
  • Tanszékünk arculatát alapvetően meghatározza az irodalmi irányultság. Az olasz irodalomtörténet minden jelentős korszakának van egy-egy meghatározó, országosan elismert kutatója, aki a mi tanszékünk hírnevét öregbíti. Tanulmányaitok során mindenekelőtt átfogó irodalomtörténeti képet kaptok. A kezdetek olasz irodalmától a 20. századi modern olasz irodalomig végiglapozzuk az egyes évszázadokat, és fogalmat alkothattok az olasz, és rajta keresztül az európai kultúra és irodalom meghatározó korszakairól (Reneszánsz, Barokk), alkotóiról (Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Goldoni, Leopardi, Manzoni, Pirandello, Pasolini stb.), irodalmi-művészi áramlatairól (verizmus, futurizmus, neo-realizmus stb.).


  Joggal vetődhet fel Bennetek a kérdés, vajon mire jó mindez? Gyakorlatorientált korunkban anakronisztikusan hangozhat a felelet, hogy a tudomány kedvéért, pedig épp ebben van a legnagyobb gyakorlati haszon! Olyan műveltségre tehettek szert már a három év alatt is, amely versenyképessé tesz Benneteket a munkaerőpiacon. Vegyük a legkézenfekvőbb példát: fontos üzletembereknek tolmácsolsz, vagy szakszövegeket fordítasz: ugye Te is szívesebben csevegnél olyasvalakivel, aki tájékozott, hozzá tud szólni a dolgokhoz, nem ijed meg a legváratlanabb témáktól sem, vagy szívesebben fordíttatnál azzal az emberrel, aki nem keveri össze a spezzatino di maiale al vinót a bel pezzo di porco ubriacóval! Igényes oktatási programunkkal nemcsak a tudomány iránti elkötelezettségünket szeretnénk hangsúlyozni, hanem olyan fiatal generációkat felnevelni, akik büszkén és örömmel vállalják Alma Materüket, örülnek, ahogy később beérni látják az egyetemen eltöltött éveik gyümölcsét, és munkájukkal elégedett, boldog felnőttekké lesznek.
  Merd hát a tudást választani! Ne elégedj meg a könnyebb úttal, hanem azt nézd, mit kapsz az idődért és/vagy a pénzedért cserébe!


  2. Alternatív lehetőségek - ugyancsak nálunk! 
  A BA három éve alatt teljesítendő kreditmennyiségnek (180) csak a nagyobb hányadát (120) adja a főszakod (jelen esetben: romanisztika olasz szakirány), a többit kétféleképpen szerezheted meg:


  1. Szeretnél egy második szakot is, ezért felveszed valamely másik tanszék minor szakját (pl. magyar, történelem, spanyol, francia, angol, német, portugál stb.).


  2. Hallgatóink számára, akik a teljes kreditmennyiségüket a főszakukon szeretnék felvenni, sajátos specializációs lehetőségeket kínálunk. Különösen népszerű az ún. európai uniós specializáció nevű programunk, amelynek keretén belül specifikus területekkel ismerkedhetnek meg a diákok: az EU intézményrendszere, nyelvpolitikája, az ehhez tartozó dokumentumok, üzleti levelezés és ügyintézés, turisztikai, politikai és gazdasági szaknyelv, idegenforgalmi ügyintézés stb., csupa olyan szakterület, amely mindenekelőtt a mindennapi gyakorlati életben, illetve a munkában való boldogulást segíti elő. Előszeretettel szoktuk ajánlani azon hallgatóink számára, akik nem akarják tovább folyatni tanulmányaikat a három év után, inkább szeretnének elhelyezkedni valamely munkaterületen.
  Ugyanakkor nem szeretnénk megfosztani ettől a lehetőségtől azokat a hallgatókat sem, akik valamely másik szak minorja irányában kötelezték el magukat, így a specializációt hivatalosan nem választó hallgatók számára is hozzáférhetővé tesszük a programot.
  A másik specializációnk az irodalmi, fordítói és nyelvészeti specializáció, amelyet elsősorban az MA-ban továbbtanulni szándékozó hallgatók számára ajánlunk. A specializáció felkészítést jelent az MA-ra, valamint külön figyelmet szentel a fordítói munkára, többek között a szépirodalmi szövegek fordítására. A programhoz tartozó kurzusok - igény szerint - hozzáférhetővé tehetők a specializációt hivatalosan nem választó hallgatók számára is.

  Egy fontos kérdés:
  Milyen képesítéssel járnak ezek a minorok és specializációk?

  A hivatalosan felvett minor szakokról és specializációkról az egyetem oklevelet bocsát ki, amelyet betétlap formájában csatol a főszak diplomájához. Abban az esetben, ha felveszitek a valamely specializációnkhoz tartozó kurzusokat, de a programcsomagot nem, mert más irányba köteleztétek el magatokat, akkor az elektronikus index segítségével igazolhatjátok esetlegesen a szóban forgó tantárgyak teljesítését. Mindez segítheti a munkavállalási esélyeiteket!


  3. Szereted az olaszt, de másik szakra jelentkeztél? - nincs többé dilemma, mi megoldjuk ezt a gondod is! 
  A fenti pontban ismertetett minor szakválasztási lehetőség a mi tanszékünk esetében kétoldalú csereprogramként valósul meg. Kiengedjük hallgatóinkat, hogy az olasz főszakjuk mellé bármely másik szak minorját felvehessék, viszont mi is várunk más szakokról érkező érdeklődő diákokat. Az ő számukra dolgoztuk ki az Olasz nyelv és kultúra minor szak programot.
  Sőt: ha rájössz, hogy nem is a BA-ban választott főszakodhoz szeretnél jobban ragaszkodni az MA-ban, hanem inkább az olaszhoz, felcserélheted őket, és sikeres különbözeti vizsga letétele után a korábbi minorodból csinálhatsz főszakot a bölcsész mesterképzésben. Vagyis: minden olasz minoros hallgatónkat szeretettel várjuk az MA-ban is.


  HOGYAN VÁLHATSZ OLASZTANÁRRÁ?


  Giovanni_Battista_Moroni_Il_maestro_di_scuola_1575

  Ha már az érettségi után tudod, hogy tanár szeretnél lenni, akkor az osztatlan kétszakos tanárképzésre kell jelentkezned, amely 11 vagy 12 félév lehet. Ha az érettségiig még nem tudod eldönteni, hogy a későbbiekben tanár szeretnél-e lenni, a 3 éves BA után még van egy lehetőség a tanári diploma felé módosítani az útirányt.


  A TANSZÉKÜNKÖN FOLYÓ TUDOMÁNYOS MUNKÁRÓL, KUTATÁSOKRÓL

  Il_San_Girolamo_di_Caravaggio


  Tanszékünkön az oktatók az oktatási tevékenység mellett magas színvonalú, nemzetközileg is elismert kutatásokat folytatnak az olasz irodalom, nyelv és kultúra különböző területein. Számos oktatónk az olasz irodalomtörténeti és -elméleti tudományterületek elismert szakértője, de hasonlóképp magas tudományos elismertségű a nyelvészeti és nyelvtudományi képzés is, hiszen célunk az, hogy a nálunk végzett hallgatók a lehető legszínvonalasabb és legteljesebb körű ismereteket szerezhessék meg az olaszos műveltség területén.
  Az irodalomtudományok területén kiemelt kutatási területet képviselnek az olasz középkor irodalma, Dante Alighieri munkássága, a XIV-XVII. századokat felölelő klasszicizmus korszakának sokrétű irodalmi élete, etikai, esztétikai és politikai gondolkodása, amelyen belül külön hangsúlyos szerepet kapnak olyan szűkebb kutatási területek, mint a reneszánsz udvari irodalom, a fiziognómia és az olasz-spanyol irodalmi kapcsolatok története, a reneszánsz viselkedésirodalom és civilizációtörténet, de vezető szerepet játszanak oktatóink tudományos tevékenységében a szimbólumkutatások és a XVIII. századi neoklasszicizmus irodalmára vonatkozó tanulmányok is. A XX. századi modern olasz irodalom több alakjáról születtek alapvető monográfiák tanszékünk jelenleg is aktív, valamint már visszavonult kollégáinak tollából. Valamennyien meghatározónak és példának érezzük ez utóbbiak szellemi örökségét.
  A nyelvtudományok területén folyó kutatói munkában vezető szerepet töltenek be az alkalmazott nyelvészeti kutatások (szociolingvisztika, pszicholingvisztika, nyelvpolitika, kétnyelvűség), a dialektológia, valamint az olasz leíró nyelvészet és nyelvmódszertan.
  A kultúrtörténeti vonatkozású tudományos munkák közül mindenekelőtt az olasz-magyar filmművészeti kutatásokat összegző kötetek emelendők ki, amelyek itthon és Olaszországban egyaránt elismerést vívtak ki szakmai körökben.

  Miért tartottuk fontosnak elmondani mindezt?

  Nem szerénytelenségből, saját mellünk veregetésének vágya által hajtva, hanem mert úgy véljük, megfelelő referencia nélkül hiteltelennek tűnhet a tanszékünk által képviselt oktatói és tudományos program. Amikor arról beszélünk, miként ismertetjük meg Veletek az olasz irodalomtörténet vagy nyelvészet legfontosabb fejezeteit, egyben szeretnénk biztosítani Benneteket, hogy jól felkészült, a hazai és itáliai tudományos életben egyaránt nevet szerzett oktatók segítségével juthattok mindezekhez az ismeretekhez!
  Ne riasszon tehát Benneteket fiatalos lendületünk, hanem gyertek, és alakítsuk együtt a jövő italianisztikáját!  HALLGATÓI HOZZÁSZÓLÁSOK

  Mantegna_Camera degli sposi


  És végül engedjétek meg, hogy idézzünk Nektek néhány hozzászólást a hallgatói oldalról is! Kérésünkre diákjaink összegyűjtöttek Számotokra néhány olyan érvet, amelyet fontosnak éreznek a saját életükben, tanulmányaikban, vagy épp megítélésük szerint fontos szempontot képviselhet a pályaválasztási mérlegelések során.

  Íme a kis csokor, amellyel Ők szeretnének kedveskedni Nektek:

  A városról és az egyetemről:

  • "Szeged a napfény és a fiatalok városa"
  • "barátságos város; kisebb, mint Budapest, így jobban megismerhető"
  • "átlátható - nem kell annyit utazni, hogy elérj az egyetemre"
  • "olcsóbb az albérlet, mint a fővárosban"
  • "olcsóbb a megélhetés- számos menzát találni, ahol kedvező áron ebédelhetsz"
  • "sok helyen kapsz diákkedvezményt (kb. 10%): éttermek, menzák, könyvesboltok, szórakozóhelyek stb."
  • "rengeteg jó bulit szerveznek a városban, a hét majdnem minden napján találsz valahol valamit"
  • "az egyetemtől kedvezményes helyi bérletet kaphatsz"
  • "jól felszerelt könyvtár, korlátlan ingyenes internet hozzáférés"
  • "az egyetem számos előadást, műsort rendez, különféle programokon vehetsz részt"

  Az olasz tanszékről:

  • "jó a társaság, családias környezet"
  • "kisebb csoportok, amelyek intenzívebb munkát tesznek lehetővé"
  • "kedves, segítőkész tanárok"
  • "olasz anyanyelvű tanárok, akik azért vannak itt, hogy segítsenek, nem azért, hogy leszidjanak, ha valamit nem tudsz"
  • "lehetőséged van arra, hogy Olaszországban tanulj egyetemi éveid során: a szegedi olasz tanszéknek számos kapcsolata van olasz egyetemekkel, így több a hely, mint a pályázó, tehát biztosan kiutazhatsz"
  • "a tanszék szakeseteket is rendez, hogy az olaszosok jobban megismerhessék egymást"
  • "sokat kell tanulni, de megéri"