„La sfida alla parola”


UKflagFor English version click here


A konferencia kiírás pdf-ben innen letölthető


„Sentioque inexpletum quiddam in precordiis meis semper”
(Secretum)


Petrarca


A Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke
együttműködve
a Budapesti Olasz Kultúrintézettel és a Tiszatáj Alapítvánnyal
meghívja Önt a

FRANCESCO PETRARCA
HALÁLÁNAK 650. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL RENDEZENDŐ
„LA SFIDA ALLA PAROLA”


NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRA


2024. november 7-8-9.
Szeged


Hatszázötven évvel ezelőtt, 1374. július 19-én az euganei dombok között fekvő Arquà városkában váratlan hirtelenséggel, olvasás és alkotás közben végleg elaludt az akkor 70 éves Francesco Petrarca. Az általa hátrahagyott, hihetetlenül gazdag szellemi örökségnek nincs oly eleme, amely ne adhatna folyton új és új okot vagy témát a megemlékezésekhez. Emlegetjük őt a modern líra atyjaként, a kozmopolita értelmiségi prototípusaként, a középkor és a reneszánsz határán elhelyezkedő zseniként, aki ötvözte munkásságában mindkét korszak művészi, intellektuális, filozófiai és erkölcsi kihívásokra adott válaszait.
De lehet-e még bármilyen aktualitása a humanizmus prófétájának egy olyan korban, amely a közvetlen gyakorlati hasznosságot kiszolgáló tudás és a nárcisztikus tömegtársadalom imázskultusza előtt meghajolva a szóra puszta manipulációs eszközként tekint? Az európai kultúra, úgy tűnik, fejet hajtott Descartes öröksége előtt, s a kritikai gondolkodás jegyében előbb harcot hirdetett a humanista tudományok ellen, majd győzelmi mámorától megrészegülve lelkiismeretét azzal nyugtatta, hogy - mint megtanulható műveltségi területet - megtűrte a matematika nyelvére átfordítható, a racionálisan megközelíthető és rendszerezhető tudományok mellett. A studia humanitatis idestova négy évszázados agóniája a végéhez közeledik, és úgy tűnik, korunk jelenlegi korszakos átalakulása előtt kénytelen fejet hajtani. Pedig éppen az MI valósága, a nyelvsorvasztó tömegmédia és az emberiség idegen bolygókat és galaxisokat kolonizálni szándékozó civilizációs missziója kiált az ember sajátos, csak rá jellemző szellemi „fakultásai” és képességei iránt, amelyek nem ragadhatók meg sem kritikai úton, sem a matematika módszerével, de még a legtökéletesebb humanoid robot sem képes helyettesíteni őket. Ez az ismeretelméleti felismerés vezethet vissza bennünket az emberi szó, a nyelv és minden olyan diszciplína fontosságának tudatos felkarolásához, amely képes az embert megmenteni egy egyre inkább elembertelenedő világban.


A Petrarca 650 évforduló apropóján szervezett konferenciák, tudományos szimpóziumok és kulturális események sorába illeszkedve jelen felhívásunkkal mi azt a Petrarcát kívánjuk megszólítani, akinek költészetében, latin és népnyelven írt műveiben a szó episztemológiai erejében bízó ember mutatkozik meg, legyen az a humanista tudós vagy a Laurát megkönnyező férfi, az előkelő udvarok ünnepelt költője vagy a bűneivel viaskodó, magányos lélek. Életművének nem puszta gazdagsága miatt kell szellemi hagyatékát őrizni, hanem ama lényegi sajátsága miatt, hogy tükör az emberi lélek és elme számára egyaránt. Szükségünk van Petrarcára, ahogyan szükségünk van a megújult humanizmusra is.

A jelen felhívás célja, hogy tisztelegjen Francesco Petrarca emléke előtt 650 évvel a halála után: ráirányítsa a tudományos közösség figyelmét a költő latin és népnyelven írt költői és filozófiai műveire, azok fogadtatására az egyes nemzeti irodalmakban, valamint a modern nyelvekre való átültetésük által felvetett kérdésekre. A Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszéke, a Budapesti Olasz Kultúrintézet és a Tiszatáj Alapítvány együttműködésével megrendezett tudományos konferencia célja Petrarca szellemi útjának rekonstruálása a nagy költő és filozófus műveinek európai kontextusban történő vizsgálatán keresztül, figyelembe véve azt a sokszínű kulturális és nyelvi közeget, amelyben a művekhez kapcsolódó több évszázados recepciótörténet kibontakozott.


Mindezek alapján a konferenciánk várja a jelentkezőket a következő (korántsem kizárólagos) kutatási irányvonalak valamelyikének megjelölésével:


– A Petrarca–filológia legújabb eredményei és kihívásai
– Petrarca és a klasszikusok
– Petrarca és a középkor
– Petrarca, a „humanizmus atyja”
– Petrarca történelmi kontextusban
– Petrarca költészete
– Petrarca mint (morál)filozófus
– Petrarca és a vallás
– Petrarca költészetének hatása az európai líratörténetre (a petrarkizmus olasz és európai kontextusban a 2000-es évekig)
– Petrarca az európai nyelvekben és kultúrákban, különös tekintettel az egyes országok Petrarca–recepciójára
– Petrarca költői és filozófiai műveinek fordítási kérdései
– Petrarca a modern irodalomelméletek tükrében
– Egy elbeszélt élet: barangolások a biográfia és szöveg világában
– Földrajzi és topográfiai helyek Petrarca műveiben
– Petrarca képek és szavak között: ikonográfiai kutatások


A konferenciára várjuk a jelentkezéseket mind a poszter, mind pedig a tudományos előadás szekciókba.


Ugyancsak várjuk az érdeklődőket és a javaslatokat az alábbi projektkezdeményező, vitaindító kerekasztal–beszélgetésekre:


– Petrarca európai recepciótörténetének rendszerezett összefogása projekt
– Petrarca magyarországi recepciótörténetének feldolgozása projekt
– Petrarca latin és népnyelven írt műveinek magyar nyelvű kommentált kiadása projekt

A konferencia célja, hogy párbeszédet teremtsen a különböző nemzetek Petrarca-kutatói között, hogy ezáltal elősegítse a tudományágon belüli kutatásokat és lehetőséget biztosítson az együttműködésre. Kiemelt fontosságú továbbá, hogy a rendezvény teret adjon a párbeszédre nyitott, különböző országokból érkező fiatal kutatók, doktoranduszok és doktorjelöltek számára. Ezért kérjük a PhD-képzésben részt vevő kutatókat, hogy ösztönözzék doktoranduszhallgatóikat a részvételre akár előadói minőségben, akár közönségként.
A fiatal kutatók és doktoranduszhallgatók részvétele ingyenes.

A konferencia nyelve: olasz, magyar (esetleg angol)
A konferencia előadásainak időtartama: 25 perc (a plenáris előadások 50 percesek)

Plenáris előadások:
Luca Marcozzi – Università degli Studi Roma Tre
Jean-Luc Nardone – Université Toulouse – Jean Jaurès
Nádasdy Ádám – Eötvös Loránd Tudományegyetem
Natascia Tonelli – Università degli Studi di Siena

Meghívott intézmények:

Petrarchesca és Studi petrarcheschi folyóiratok
Petrarca Online projekt

Legfontosabb határidők:
Jelentkezések beküldése: 2024. szeptember 08.
Visszajelzés: 2024. szeptember 22.

Jelentkezés menete:
Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési űrlapot és a jelentkező rövid szakmai és önéletrajzát az alábbi e-mail címre küldje el:


petrarca650.univ.szeged@gmail.com


Regisztrációs díj:
A regisztrációs díj 20.000 Ft, amely magában foglalja az absztraktfüzet nyomdai költségeit, a konferencia szüneteiben kínált frissítőket és apró falatokat. A közös vacsorák fakultatívak. Az utazás és a szállás költségei a résztvevőket terhelik.
A konferencián elhangzott előadások írott anyagát kötetben jelentetjük meg.
A fiatal kutatók (36 év alatti korosztály) és doktoranduszhallgatók számára a részvétel ingyenes.

Fizetés:
A jelentkezőket levélben értesítjük absztraktjuk elfogadásáról, valamint arról, hogy a fenti regisztrációs díjat milyen számlaszámra és mely határidőig kell befizetni.

Tudományos Bizottság:

Rossend Arques Corominas – Universitat Autònoma de Barcelona

Guido Cappelli – Università degli Studi di Napoli „L’Orientale“
Irene Chirico – Università degli Studi di Salerno
Dávid Kinga – Szegedi Tudományegyetem
Draskóczy Eszter – MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
Ertl Péter – Eötvös Loránd Tudományegyetem
Falvay György Dávid – Eötvös Loránd Tudományegyetem
Monica Fekete – Universitatea Babeş-Bolyai
Giuseppe Frasso – Università Cattolica del Sacro Cuore
Lázár István Dávid – Szegedi Tudományegyetem
Lengyel Réka – MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
Luca Marcozzi – Università degli Studi Roma Tre
Mátyus Norbert András – Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jean-Luc Nardone – Université Toulouse – Jean Jaurès
Nádasdy Ádám – Eötvös Loránd Tudományegyetem
Armando Nuzzo – Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Giulia Perucchi – Università degli Studi „G. d’Annunzio“ Chieti–Pescara
Jiří Špička – Univerzita Palackého v Olomouci
Sabrina Stroppa – Università per Stranieri di Perugia
Szörényi László – Szegedi Tudományegyetem
Natascia Tonelli – Università degli Studi di Siena
Andrea Torre – Scuola Normale Superiore di Pisa
Vígh Éva – Szegedi Tudományegyetem

Szervezőbizottság:


Főszervezők:
Dávid Kinga – Szegedi Tudományegyetem
Vígh Éva – Szegedi Tudományegyetem


Szervezők:
Bakai Boglárka – Szegedi Tudományegyetem
Ertl Péter – Eötvös Loránd Tudományegyetem
Farkas Mónika Kitti – Szegedi Tudományegyetem
Kadvány Gergely – Szegedi Tudományegyetem
Lázár István Dávid – Szegedi Tudományegyetem
Lorenzo Marmiroli – Szegedi Tudományegyetem
Sermann Eszter – Szegedi Tudományegyetem
Zentainé Kollár Andrea – Szegedi Tudományegyetem


A konferenciával kapcsolatos legfrissebb híreket, résztvevőket, programot és egyéb információt megtalálhatnak az alábbi honlapon:


https://arts.u-szeged.hu/hu-petrarca650

Szeretettel várunk mindenkit Szegeden!