Dr. Lamár Erzsébet

Lamar_Erzsebet_igazolvany2egyetemi adjunktus





Elérhetőség



Bemutatkozás


2010-ben szereztem filozófia szakos diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, doktori tanulmányaimat az SZTE Málnási Bartók György Doktori Iskolában végeztem. 2015 decemberében védtem meg doktori értekezésemet (A különbség ereje és a reprezentáció paradoxona. Nietzsche metafizika-kritikája), melyben a nietzschei metafizika-kritika keletkezéstörténetét követem nyomon az életmű egészén belül, különös tekintettel a kevésbé ismert hatástörténeti összefüggésekre (Boscovich, Spir). Jelenleg irodalomtudományi disszertációmon dolgozom a PTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában, kutatási témám a lehetetlen elmék problémája a kognitív narratológia kontextusában. Érdeklődésem középpontjában a szubjektivitás problémája áll, elsősorban a fantázia és az identitás kérdéseivel összefüggésben, kutatásom interdiszciplináris jellegű, az elmefilozófia, fenomenológia, egzisztencializmus mellett a kortárs narratológia és a kognitív tudományok eredményeire is hivatkozik. Oktatói profilomban Nietzsche filozófiája mellett a szubjektivitás-problémával, a narratív identitással illetve a kritikai elmélettel foglalkozó kurzusok szerepelnek.


Publikációs jegyzék:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10050130