Magyar-francia felvilágosodás – kutatócsoport


A kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelv és Irodalom Tanszéke oktatóinak kezdeményezésére jött létre, a szervezés és az adminisztráció ezen a kutatóhelyen valósul meg (címe: 6722 Szeged Egyetem u. 2.).


1. A kutatócsoport tagjai:

Vezetője: Penke Olga habilitált egyetemi tanár, az MTA doktora

Titkára: Szász Géza, tanszékvezető docens


Alapító tagok:

Penke Olga habilitált egyetemi tanár, az MTA doktora, Francia Tanszék

Szász Géza docens, PhD irodalomtudomány, Francia Tanszék

Bartha Kovács Katalin docens, PhD irodalomtudomány, Francia Tanszék

Balázs Péter adjunktus, PhD irodalomtudomány, Francia Tanszék

Résztvevő tagok:

Kövér Lajos docens, PhD történettudomány, Történeti Intézet

Tóth Ferenc habilitált főiskolai tanár, PhD történettudomány, NYME, Szombathely

Granasztói Olga, tudományos munkatárs, PhD irodalomtudomány

Kovács Eszter, PhD irodalomtudomány

Székesi Dóra, tudományos segédmunkatárs - irodalomtudomány


A kutatócsoporthoz csatlakozhatnak mindazon magyar vagy külföldi állampolgárságú oktatók, kutatók és doktoranduszok, akik részt kívánnak venni a célok megvalósításában és akiknek kutatásai kapcsolódnak a kutatás területeihez.


2. A kutatócsoport célja:

Egyéni és kollektív kutatómunka a magyar-francia felvilágosodás témaköreiben.

Műhelymunka: szemináriumok szervezése a folyamatban lévő kutatásokról.

Konferenciák szervezése, konferenciaanyagok kiadása.

Könyvek és monográfiák előkészítése.

Szövegkiadások és fordítások készítése a magyar-francia eszmei és irodalmi találkozások témaköreiben.


3. A kutatás kiemelt területei:

Eszmetörténeti, műfajtörténeti, kritikatörténeti kutatások a magyar és a francia irodalomban, valamint a két kultúra találkozása terén a XVII. század közepétől a XIX. század közepéig.

A felvilágosodás filozófiája: politikai, filozófiai és vallási eszmék.

Történelemfilozófia, történetírás.

Memoár, történetírás, regény.

Az útleírás műfajának sajátosságai és szerepe a kultúrák találkozásában.

Művészetkritika, esztétika, festészetelmélet.

A felvilágosodás rövid műfajai (esszé, dialógus, levél, mese)

Szótárak és folyóiratok.


4. Szakmai előzmények:

Pályázatok:

2003-2006. OTKA pályázat T/043374.

Témacím: A prózai műfajok változásai a felvilágosodás korában

TéT-BALATON magyar-francia kutatási program, 1998-1999 (Régions, Nations, Europe)


PhD-képzés és kutatások 1994 óta

PhD előadások 2000 és 2011 között a francia irodalom doktori képzésben:

Memoár, történetírás, regény. Történelemfilozófia, történetírás. Irodalom és filozófia. A felvilágosodás műfajai. Az esszé. A dialógus. A mese és a novella. A francia és a magyar felvilágosodás kapcsolatai


Megvédett disszertációk a témában (Penke Olga vezetésével):

Kovács Katalin: L’expression des passions dans la pensée picturale de Diderot et de ses prédécesseurs (2001)

Szász Géza: L’image de la Hongrie en France, dans les récits de voyage et dans la presse, 1837-1847 (2002)

Balázs Péter: La philosophie politique et morale du marquis d’Argenson (2004)

Burján Monika: A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és 1883 között (2004)

Granasztói Olga Francia könyvek magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon. 1770-1810 (2006)

Kovács Eszter: Az utazás témája Diderot munkáiban (2008)

Kis Zsuzsa: A filozofikus mese Montesquieu és Voltaire munkásságában (2010).


Folyamatban lévő disszertációk készítése:

Székesi Dóra: Emberkép Diderot filozófiájában (témavezető: Penke Olga)

Szűr Zsófia: A francia felvilágosodás művészetfilozófiája (témavezető: Bartha Kovács Katalin)

Fenyvesiné Prohászka Erzsébet: A portré a XVIII. századi festészetelméletben (témavezető: Bartha Kovács Katalin)


4. Nemzetközi kapcsolatok a kutatás kiemelt területeinek megfelelően:

École Normale Supérieure de Lyon

Université Paris III centre CERLAV (Centre de Recherches Littérature et Arts visuels)

Université Paris VIII, équipe de recherches „Littérature et histoires”

Université d’Angers, Département d’histoire (HIRES)

CRLV (Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages), Université de Paris IVSzeged, 2011. június 20.Penke Olga