Rokonok akkor és most - Móricz Zsigmond Rokonok című regényének két adaptációja

A Vizuális Kultúra és Irodalomelméleti Tanszék programja

PROGRAM: 20:00 – 20:45

HELYSZÍN: IX. terem (Vajda György terem)

AJÁNLOTT: mindenkinek


Rokonok akkor és most - Móricz Zsigmond Rokonok című regényének két adaptációja


Móricz Zsigmond egyik legismertebb regénye a Rokonok (1932), melynek két adaptációja is született 1954-ben és 2006-ban. Az előadás röviden áttekinti, hogy a nevezett adaptációk mely összetevőit hagyják ki, hangsúlyozzák, vagy szorítják háttérbe a Rokonoknak - és vajon miért.


Móricz Zsigmond egyik legismertebb regénye a Rokonok (1932), melynek két adaptációja is született: 1954-ben Máriássy Félix, 2006-ban pedig Szabó István vitte vászonra a szóban forgó regényt. Tervezett előadásomban először röviden áttekintem, hogy a nevezett adaptációk mely összetevőit, karakterjegyeit emelik át, hagyják ki, hangsúlyozzák, vagy szorítják háttérbe a Rokonoknak, illetve, hogy milyen főbb stiláris sajátosságok jellemzik a megfilmesítéseket. Ezt követően azt vizsgálom, hogy a két adaptáció eltérő sajátosságai, megfilmesítési preferenciái milyen társadalmai, filmtörténeti és (főként az 1954-es változat esetében) politikai folyamatokkal kapcsolhatók össze. A 2006-os adaptációval kapcsolatban pedig felmerül egyfelől az a kérdés, hogy a rendszerváltás után 16 évvel miért tartja aktuálisnak Móricz regényét Szabó István, másfelől, hogy a 2000-es évek társadalmi és filmtörténeti kontextusának hatása milyen filmnyelvi és stiláris megoldásokat eredményez a Szabó-adaptációban. Mivel a tervezett előadás elsődleges célja az eltérő adaptációk összehasonlítása, így Móricz regényének poétikai sajátosságaiból és a Rokonok gazdag recepciójából elsősorban azok a szempontok kerülnek szóba tervezett előadásomban, melyekre a megfilmesítések ráirányítják a figyelmet.


Az előadóról:

Dr. Sághy Miklós habil. egyetemi docens

Sághy Miklós a Szegedi Tudományegyetem Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékének vezetője. Tanulmányai, cikkei a kortárs magyar irodalom, film, az irodalom és a film kapcsolata, valamint irodalmi adaptációk témaköreiben jelentek meg. Legutóbb publikált kötete: Az irodalomra közelítő kamera (XX. századi magyar irodalmi művek filmes adaptációi), 2019.


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2022. december 12-én nyílt napot tartunk. Korábbi cikkünkben a részletes programról, a nap során folytatott játékunkról és az igazoláskérésről olvashatsz, itt pedig a nyílt napon tartott miniórákkal és a regisztrációs felülettel érkezünk! Az órákra regisztrálni december 8-ig lehet!