„…már nem bírok ezzel az istenverte tollal” ‒ Petőfi leveleinek kézirata

A Magyar Irodalmi Tanszék programja


PROGRAM: 19:00 – 20:00

HELYSZÍN: BTK, Egyetem utca 2.,Sik Sándor irodalmi olvasó

AJÁNLOTT: iskolások, felnőttek


„…már nem bírok ezzel az istenverte tollal” ‒ Petőfi leveleinek kézirata


A Petőfi-levelezés legismertebb darabjának talán az a levél tekinthető, amelyet a költő Arany Jánosnak írt 1847. február 4-én, miután a nagyszalontai segédjegyző a Toldival elnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját. De azt vajon tudjuk-e, hogy néz ki ennek a levélnek a kézirata? Egy olyan megszólított esetében, akivel személyesen még sohasem találkozott, mekkora szerepet szánt Petőfi a levélírás önreprezentatív jellegének, tartotta-e magát azokhoz az alapvető normákhoz (levélpapír minősége, a szöveg tagolása stb.), amelyeket a 19. század folyamán a levelezőktől elvártak? A gyakorlati jellegűre tervezett előadás során Petőfi levelei mellett beleolvasunk kortársak kéziratos leveleibe is, hogy lássuk, a kézirat látványa mennyiben egészítheti ki és árnyalhatja mindazt, amit a tartalmi szempontú elemzés során a levélváltás természetéről, a levélírók írásbeli kommunikációhoz való viszonyáról gondolunk.


Az előadó:

Szalisznyó Lilla


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2022. december 12-én nyílt napot tartunk. Korábbi cikkünkben a részletes programról, a nap során folytatott játékunkról és az igazoláskérésről olvashatsz, itt pedig a nyílt napon tartott miniórákkal és a regisztrációs felülettel érkezünk! Az órákra regisztrálni december 8-ig lehet!