Drágakövek az ókori zsidó irodalomban

Az Ókortörténeti Tanszék programja

Program: 17:30-18:00

Helyszín: BTK, Egyetem utca 2., , Wittman-terem

Ajánlott: kisgyerekek, iskolások, felnőttek


Drágakövek az ókori zsidó irodalomban


Már az ókori Mezopotámia irodamában is gyakran szerepelnek drágakövek különböző kontextusban. Ezek közül több valamiképpen összeköti az istenek égi szféráját az emberek földi világával. Hasonlóképp olvashatunk drágakövekről az ókori zsidó irodalomban is, sok esetben hasonló jelentéstartalommal. Előadásomban ezt mutatom be.


Az előadóról:

Dr. Dávid Nóra, egyetemi adjunktus


Dávid Nóra, PhD, az SZTE BTK Ókortörténeti Tanszékének adjunktusa a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2005-ben történelem-hebraisztika szakokon szerzett diplomát, majd 2009-ben doktori fokozatot. Disszertációjának témája: a qumráni közösség halottkultusza. 2009-2016 között a Bécsi Egyetem Judaisztika Intézetének tanársegédje volt. Fő kutatási területe az Ószövetség világa, a második Szentély korának zsidó történelme és irodalma, különösképp a holt-tengeri tekercsek. Rendszeres előadója hazai és külföldi konferenciáknak, tudományos társaságok találkozóinak. Publikációi rendszeresen jelennek meg magyar és nemzetközi kiadványokban, konferenciakötetekben.


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2022. december 12-én nyílt napot tartunk. Korábbi cikkünkben a részletes programról, a nap során folytatott játékunkról és az igazoláskérésről olvashatsz, itt pedig a nyílt napon tartott miniórákkal és a regisztrációs felülettel érkezünk! Az órákra regisztrálni december 8-ig lehet!