Chalkédóni Leó: egy furcsa ikonteológia és háttere a késő 11. századi Bizáncban

A Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék programja

PROGRAM: 19:25 – 19:45

HELYSZÍN: BTK, Egyetem utca 2, 107-es tanterem

AJÁNLOTT: iskolások, felnőttek


Chalkédóni Leó: egy furcsa ikonteológia és háttere a késő 11. századi Bizáncban


Az ikonkultusz a bizánci vallásosság és öntudat központi eleme volt. Válsághelyzetben a pártoskodó klikkek eszközévé vált, mely révén ítélőszék elé állíthatták az ellenfelek egymást. Előadásom egy ilyen vitáról szól, mely I. Alexios Koménos császár (1081–1118) uralkodása alatt zajlott.


Az ikonkultusz a bizánci vallásosság és öntudat központi eleme volt. Válsághelyzetben a pártoskodó klikkek eszközévé vált, mely révén ítélőszék elé állíthatták az ellenfelek egymást. Előadásom egy ilyen vitáról szól, mely I. Alexios Koménos császár (1081–1118)uralkodása alatt zajlott. Leó, Chalkédón püspöke kánonjogi és teológiai érvekkel támadta a császárt, aki liturgikus tárgyakat és ikonokat rombolt le, hogy fémtartalmuk segítségével zsoldosait fizetni tudja. Leó egy sajátos ikonteológiával állt elő, melyről azonban elmondható, hogy a korábbi egyházi tanítás oldalhajtásain, illetve szélsőséges állításain alapult. Előadásomban azt mutatom be, hogy a püspök az ikontisztelet vallásos élményét nem tudta összeegyeztetni a teológiai hagyománnyal. A püspök az istenségnek az ikonokban való jelenlétét hangsúlyozta, melyre nem sikerült sem elődjeinek sem neki racionális magyarázatot találnia.


Az előadóról

Bara Péter a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Klasszika-filológiai és történeti tanulmányok után a középkori Bizánc témájában doktorált. Érdeklődési területe a patrisztika, reneszánsz diplomáciatörténet, valamint közép-, és kora újkori görög-latin fordításirodalom.


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2022. december 12-én nyílt napot tartunk. Korábbi cikkünkben a részletes programról, a nap során folytatott játékunkról és az igazoláskérésről olvashatsz, itt pedig a nyílt napon tartott miniórákkal és a regisztrációs felülettel érkezünk! Az órákra regisztrálni december 8-ig lehet!