TDK a BTK-n – Tehetséggondozás felsőfokon

A nyugati felsőoktatás szövegvilágában gyakran találkozunk a kiválóság (angolul/franciául: excellence) fogalmával, mely ugyanakkor a hazai felsőoktatásban is egyre nagyobb teret nyer, elsősorban a minőségkultúra diskurzusának révén. Ez a kifejezés a magyar egyetemeken és főiskolákon folyó képzésben a hallgatói tehetségek felismerésének és gondozásának gyakorlatában nyer kifejezést. A kiválóság és tehetség ilyen értelmű összekapcsolása azonban egyáltalán nem újdonság Magyarországon, ugyanis több mint 30 éves múltra tekint vissza a hallgatói tehetséggondozás alapvető formája, a tudományos diákköri mozgalom (TDK), mely minősített hungarikum, más országban nem létezik ilyen, szervezett formában, központi költségvetési támogatással sehol másutt a világon.

 

TDK - intézeti forduló

 

A TDK nyújtja azt a keretet, melyben a Kar hallgatói oktatói segítséggel, témavezetéssel, tanórán kívüli tudományos munkát végezhetnek, kibontakoztathatják tehetségüket és egy olyan közösség részévé válhatnak, amely meghatározó szerepet játszik az ország szellemi és kulturális életében. Ugyanakkor a hazai felsőoktatás tudományos utánpótlásának is fontos bázisát jelenti.


A tudományos diákköri mozgalomban való részvétel a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hallgató egy tanszéki vagy intézeti szinten működő diákkör munkájában rendszeresen részt vesz, a következő tevékenységek valamelyikén keresztül:

 

  1. diákköri tudományos felolvasások;
  2. diákköri konferenciák, versenyek;
  3. tehetségszemináriumok;
  4. pályázat keretében támogatott tutoriális foglalkozások, konzultációk;
  5. terepmunka, könyvtárlátogatás;
  6. meghívott vendégelőadók által tartott előadások, kutatószemináriumok.


A lényeg tehát, hogy a fenti tevékenységek nyomán az érdeklődő hallgató lehetőséget kap tehetsége és tudományos ambíciója kibontakoztatására és megméretésére.


A tehetséggondozásban elvégzett munka eredménye jellemző módon egy tudományos dolgozat szokott lenni, melyet egy helyi TDK fordulón mutat be a hallgató, majd pedig, amennyiben érdemesnek találtatik rá, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia kétévente sorra kerülő fordulóján. A tehetséggondozás fő egyetemi koordinációs szerve a Tehetségpont elnevezésű egység, mely igyekszik összefogni a helyi tehetségeket és az információáramlás támogatásával, illetve pályázatok koordinálásával segíteni munkájukat.

 

Intézeti TDK felolvasás


A Karon folyó tehetséggondozás, TDK munka eredményességét jelzi, hogy az utóbbi időben hallgatóink mindig kiváló eredménnyel szerepeltek az OTDK-on: helyezések tekintetében az első két-három hazai felsőoktatási intézmény között végeztünk.


Ezen túlmenően eredményes pályázati tevékenységről is beszámolhatunk, hiszen az utóbbi 20 évben a központilag meghirdetett tehetségpályázatokon rendre sikerrel szerepeltek mind tehetséges hallgatóink, mind az őket segítő oktatók. Az ő dicsőségük pedig a Kar dicsősége is. Ezért is külön és kiemelt köszönet illeti azokat a kari kollégákat, akik társadalmi munkában szervezik az egységek szintjén a diákköri munkát, illetve ingyen és bérmentve vállalnak bírálatot vagy zsűritagságot az OTDK-kon.


További információ a kari TDK munka iránt érdeklődő hallgatók számára: vajda@lit.u-szeged.hu, katotun@lit.u-szeged.hu, illetve a helyi diákköri felelősöktől lehet érdeklődni.

 

 


2016 november 19-én, életének 74. évében elhunyt Anderle Ádám professor emeritus, aki az országos tudományos és művészeti diákkör területén is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Koósné Török Erzsébet megemlékezése ezen a linken olvasható.


Az SZTE BTK gyászközleményét itt találják.

 


Kari Tudományos Diákköri Konferencia, 2016. április 20. - Galéria

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.