Tudománykommunikáció a természettudományban

Tudománykommunikáció a természettudományban (TÁRS)

A szakképzettség neve:

Természettudományos tudománykommunikátor

A képzés tartalma

A szakirányú továbbképzés célja egyrészt, hogy a természet-, élet- és műszaki tudományok területén dolgozók vagy a tudománykommunikációval hivatásszerűen foglalkozni kívánók megismerjék a média működését, annak legfontosabb színtereit (nyomtatott sajtó, televízió, rádió, online média), képesek legyenek hidat alkotni a tudomány és a média között. A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek a természettudományokkal kapcsolatos mediatizált kommunikációs folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére a média különböző területein. Emellett a hallgatók képessé válnak a hazai és nemzetközi tudományos, technológiai és kulturális szféra aktuális jelenségeinek átlátására, megértésére és a nagyközönség számára érthető bemutatására, tudományos intézményi és múzeumi sajtókommunikációs feladatok elvégzésére, tudományos és kulturális kommunikációs stratégia kialakítására, tudományos és kulturális menedzsment feladatok ellátására, valamint kulturális kampányok megtervezésére és lebonyolítására. A képzés során tárgyalt ismeretkörök: A természettudományos tudás hitelessége, története és terjedése; Intézményi kommunikáció és múzeumi tudományos ismeretterjesztés; Elektronikus sajtó ismeretek a tudománykommunikáció szolgálatában. Az önköltség befizetése 3 részletben lehetséges. Részvétel feltétele: természettudományi, orvos-és egészségtudományi, műszaki és informatikai képzési területen alap- vagy mesterképzésben (főiskolai vagy egyetemi) szerzett végzettség.

2 félév

200 000 Ft/félév

indul: 5-20 fővel

naponta, Szegeden

A részvétel feltétele:

Természettudomány, orvos- és egészségtudomány, műszaki vagy informatika képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség.

Jelentkezési határidő

2021. július 15.

A jelentkezés módja és díja

A honlapról letölthető jelentkezési lapon; a jelentkezés díja 3000 Ft., befizetni a felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken kell.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat, valamint motivációs levél

A képzés kezdete

2021. szeptember 6.

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Barta Katalin előadó, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár

6722 Szeged, Egyetem u.2.

tel/fax: (62) 544-366, (30) 289-2328

media@hung.u-szeged.hu

További információ

http://www.media.u-szeged.hu