Az olvasás-szövegértés értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Az olvasás-szövegértés értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő (PED)

A szakképzettség neve:

Szakvizsgázott pedagógus az olvasás-szövegértés értékelése területén

A képzés tartalma

Az utóbbi két évtizedben rendszeressé váló hazai rendszerszintű vizsgálatokban, valamint a nemzetközi összehasonlító felmérésekben három kompetencia-terület mérése és értékelése kapott főszerepet: matematika, olvasás és természettudomány. A három fő terület értékelési modelljei – noha közös értékelés-filozófiai talajon állnak, és több közös mérésmódszertani jellemzőjük is van – a mért területek definiálásában mutatkozó önálló, terület-specifikus törekvések és a három kompetencia-terület ismereteinek és készségeinek különbözőségeiből fakadóan indokolttá teszik a mérés-értékelési szakirányú továbbképzések tartalom-specifikus differenciálását. E törekvés megvalósulását jelenti az olvasás-szövegértés értékelésére felkészítő szakirányú továbbképzési szak. A képzés kéthetente pénteken és szombaton van. A részvétel további feltétele: legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött gyakorlat.

4 félév

150 000 Ft/félév

indul: 15–25 fővel

kéthetente, Szegeden

A részvétel feltétele:

Tanítói diploma vagy magyar nyelv és irodalom vagy idegen nyelv szakos tanári oklevél

Jelentkezési határidő

2021. június 15.

A jelentkezés módja és díja

A honlapról letölthető jelentkezési lapon; a jelentkezés díja 3000 Ft., befizetni a felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken kell.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat, szakmai önéletrajz

A képzés kezdete

2021. szeptember 6.

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Virág Petra oktatásszervező, Dr. Kinyó László egyetemi adjunktus

6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34.

tel/fax: (62) 544-356

viragpetra@edu.u-szeged.hu

További információ

http://www.edu.u-szeged.hu/nt

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.