Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő (PED)

A szakképzettség neve:

Szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

A képzés tartalma

A képzés célja: olyan pedagógusok képzése, akik szakszerű, hatékony támogatást tudnak adni pedagógustársaiknak az osztálytermi/szervezeti változások kezeléséhez, nevelési-oktatási intézménybe (mint munkaszervezetbe) való beilleszkedéshez (pályakezdő vagy másik intézményből jött pedagógus belépése, tartósan (pl. gyes) távollévő munkatárs visszaintegrálása), segítséget nyújtanak a kiégés megelőzéséhez, a személyes fejlődés támogatásához. A képzést ajánljuk: A képzést olyan elhivatott pedagógus szakembereknek ajánljuk, akik értékes gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek és ennek birtokában mások pályára készülését, pályára állását, pályán maradását és hivatásbéli kiteljesedését hatékonyan kívánják támogatni. A foglalkozás módszerei: A képzés a sokszínű és elmélyült ismeretszerzést ötvözi a készségek, képességek fejlesztésével, a személyes beállítódás orientálásával. Az elméleti ismeretek feldolgozása a felnőttoktatás modern módszereinek (jelenléti és on-line foglalkozások) alkalmazásával történik, amelyek alapvetően a résztvevők egyéni tapasztalatára és aktivitására építenek.

4 félév

135 000 Ft/félév

indul: 18-30 fővel

havonta, Szegeden

A részvétel feltétele:

Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél vagy tanári szakképzettség, valamint 3 év gyakorlat.

Jelentkezési határidő

keresztfélévben induló képzések esetében 2021. január 22.,

szeptemberben induló képzések esetében 2021. augusztus 31.

A jelentkezés módja és díja

A honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Nincs jelentkezési díj.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz

A képzés kezdete

keresztfélévben induló képzések esetében 2021. február 8.,

szeptemberben induló képzések esetében 2021. szeptember 11.

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Török Erika irodavezető igazgató (KÖVI), Dr. Baráth Tibor egyetemi adjunktus

6720 Szeged, Dugonics tér 13

tel/fax: (62) 544-154

homakovi@kovi.u-szeged.hu

További információ

http://www.kovi-vezetokepzes.hu

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.