Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő

Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő (PED)

A szakképzettség neve:

Intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus

A képzés tartalma

A szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség megfelel a KÖZOKTATÁSI VEZETŐ szakképzettségnek.A képzés célja: a képzésben résztvevők felkészítése iskolavezetési, óvodavezetési, egyéb iskolán, óvodán belüli vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására, továbbá szakmai pályázatok elkészítésére, intézménymenedzselésre. A főiskolai oklevéllel jelentkezők főiskolai szintű, egyetemi (MA) oklevéllel jelentkezők egyetemi szintű szakirányú szakképzettséget szerezhetnek.A "közoktatási vezető" és pedagógus szakvizsgás képzésre a KÖVI honlapján található jelentkezési felületen lehet jelentkezni a szükséges mellékletek csatolásával (oklevélmásolat, motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz): http://kovi-vezetokepzes.hu/jelentkezesi-lap/Kinek ajánljuk a képzést: A közoktatási rendszer mai, illetve leendő vezetőinek (iskolaigazgatók, óvodavezetők, helyettesek, munkaközösség-vezetők, pályázni kívánó pedagógusok, óvodapedagógusok, önkormányzatok oktatásirányítással és tervezéssel foglalkozó munkatársai).A foglalkozások módszerei: A képzés az elmélyült ismeretszerzést ötvözi a készségek, képességek fejlesztésével, a személyes beállítódás orientálásával. Az elméleti ismeretek feldolgozása a felnőttoktatás modern módszereinek alkalmazásával történik, amelyek építenek az egyéni tapasztalatokra, a résztvevők aktivitására.Jogszabályi háttér: Az intézményvezetői megbízás feltételeit a nemzeti köznevelésről szóló 2019. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése szabályozza. E szerint a vezetői megbízás feltétele a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, valamint legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. A KÖVI képzése a törvényben előírt feltételeknek megfelel.

4 félév

135 000 Ft/félév

indul: 18-30 fővel

havonta, Szegeden

A részvétel feltétele:

Pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevél és 3 év gyakorlat

Jelentkezési határidő

keresztfélévben induló képzések esetében 2021. január 22.,

szeptemberben induló képzések esetében 2021. augusztus 31.

A jelentkezés módja és díja

A honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Nincs jelentkezési díj.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat, valamint fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

A képzés kezdete

keresztfélévben induló képzések esetében 2021. február 8.,

szeptemberben induló képzések esetében 2021. szeptember 11.

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Török Erika irodavezető igazgató (KÖVI), Dr. Baráth Tibor egyetemi adjunktus

6720 Szeged, Dugonics tér 13

tel/fax: (62) 544-154

homakovi@kovi.u-szeged.hu

További információ

http://www.kovi-vezetokepzes.hu

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.