Elektronikus újságírás

Elektronikus újságírás (TÁRS)

A szakképzettség neve:

Elektronikus újságíró

A képzés tartalma

A szakirányú továbbképzés célja olyan elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, akik a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi ismeretekkel, műveltséggel rendelkeznek, és ezt a tudásukat gyakorlati és elméleti munkájuk során alkotó módon tudják alkalmazni. A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére, különös tekintettel az elektronikus újságírás területén.

4 félév

180 000 Ft/félév

indul: 1–15 fővel

naponta, Szegeden

A részvétel feltétele:

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki a felsőoktatási alap- és mesterképzésről , valamint a szakindítási eljárás rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Kormány rendelet 1. számú mellékletében meghatározott bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, pedagógusképzés illetve társadalomtudomány képzési területen megszerzett alapfokozatú végzetséggel rendelkezik.

Jelentkezési határidő

2021. július 15.

A jelentkezés módja és díja

A honlapról letölthető jelentkezési lapon; a jelentkezés díja 3000 Ft., befizetni a felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken kell.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat, valamint motivációs levél

A képzés kezdete

2021. szeptember 6.

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Klucsik Edit, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár

6722 Szeged, Egyetem utca 2.

tel/fax: (62) 544-366

media@hung.u-szeged.hu

További információ

http://www.media.u-szeged.hu

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.