Osztatlan kétszakos tanárképzés

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának osztatlan tanárképzésére vonatkozó információk

Az osztatlan tanárképzés képzési és kimeneti követelményeit a 8/2013. EMMI rendelet 1. melléklete tartalmazza, a krediteloszlást és struktúrát a 283/2012. Kormányrendelet írja elő.

 

A képzési idő félévekben és az összegyűjtendő kreditek száma az osztatlan tanárképzés különböző formái szerint:

 

Közismereti tanárszakokon, kétszakos képzésben

a) 10 félév, 300 kredit, ha mindkét szak általános iskolai tanárszak;

b) 11 félév, 330 kredit, ha az egyik tanárszak középiskolai közismereti tanárszak vagy az

idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó osztatlan képzésben szervezett közismereti tanárszak;

c) 12 félév, 360 kredit, ha mind a két tanárszak középiskolai közismereti tanárszak, illetve az egyik tanárszak az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó, osztatlan képzésben szervezett közismereti tanárszak;

 

Az osztatlan tanári szakpárokra a felvétel egy „bemeneten” történik, függetlenül attól, hogy a jelentkezők általános iskolai vagy középiskolai tanárok szeretnének-e lenni, s az első három éves un. közös képzési szakaszban a képzés tartalma is ugyanaz, a megszerzendő kreditek is azonosak. Ez azt jelenti, hogy a két tanárszak 79-79 kreditjét és a tanári felkészítési modul 22 kreditjét az első három évben kell teljesíteni.

A harmadik év után a képzésben részt vevők jelentkezései alapján dől majd el, kik folytatják tanulmányaikat a +1 éves, általános iskolai tanári diplomát adó kimeneten, s kik a +2 éves, középiskolai tanári diplomához vezető úton. Nekik az elágazás utáni önálló képzési szakaszban ennek függvényében 17-17, illetve 47-47 szakmai kreditet kell szerezniük, valamint el kell végezniük a tanári felkészítési modul erre az időszakra eső 28 kreditnyi ismeretanyagát is, benne a két közismereti tantárgy szakmódszertanával valamint a két tárgy iskolai tanítási gyakorlatával.

 

Mind a közös, mind az önálló képzési szakaszban szükség van néhány kreditnyi szabadon választható tárgy felvételére is. Ezen túl a tanári felkészítési modulban fel kell venniük a hallgatóknak egy 0 kredites ún. kritériumtárgyat is: a tanári kommunikáció (anyanyelvi készségfejlesztés) tematikájával.

Szakdolgozatot csak az egyik szaktárgyukból kell készítenie a hallgatóknak, a szakdolgozat kreditértéke összesen 8 kreditpont. Az utolsó tanévben a hallgatók iskolákban vesznek részt az ún. összefüggő egyéni iskolai gyakorlaton: ennek során még minimális pedagógia, illetve módszertani kreditpontokat is kell szerezniük.

 

A felvételi eljárásban a felvételizőknek az SZTE-TKK (Tanárképző Központ) alatt (és nem valamelyik karra) meghirdetett szakpárokra lehet jelentkezni, de a felvételi döntést követően a szakpár első szakja szerinti kar lesz a hallgató anyakara.

Az osztatlan tanárképzésben kötelező tanári alkalmassági vizsga van (motivációs beszélgetés), amelyhez személyes megjelenés szükséges. Az időpontról és a helyszínről a TKK küldi az írásos (e-mail) értesítést a felvételizőknek. A média-, mozgókép és kommunikációtanár szakon gyakorlati vizsgán szerezhető meg a felvételi pontszám. A vizsgakövetelmény megtalálható a www.arts.u-szeged.hu honlapon a „Felvételizőknek” menüben. A vizsga időpontjáról és helyéről a BTK küld értesítést.

 

 

A Bölcsészettudományi Karon meghirdetett osztatlan tanári szakpárok:

 

angol nyelv és kultúra tanára – dráma- és színházismeret-tanár

angol nyelv és kultúra tanára - etikatanár,

angol nyelv és kultúra tanára - francia nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - latin nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár,

angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép és kommunikációtanár,

angol nyelv és kultúra tanára - német nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - olasz nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - orosz nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - spanyol nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára,

 

magyartanár - dráma- és színházismeret-tanár

magyartanár - etikatanár

magyartanár - francia nyelv és kultúra tanára

magyartanár - latin nyelv és kultúra tanára

magyartanár - média-, mozgókép és kommunikációtanár

magyartanár - német nyelv és kultúra tanára

magyartanár - olasz nyelv és kultúra tanára

magyartanár - orosz nyelv és kultúra tanára

magyartanár - spanyol nyelv és kultúra tanára

magyartanár - szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára

magyartanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

 

német nyelv és kultúra tanára - olasz nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára - orosz nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára - spanyol nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára - szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

 

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - etikatanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - média-, mozgókép és kommunikációtanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - francia nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - latin nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - olasz nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - orosz nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - spanyol nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára

 

A BTK szakjait több TTIK-s és JGYPK-s tanárszakkal párosítva is meghirdetjük. A teljes kínálat a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban lesz megtekinthető az SZTE-TKK (Tanárképző Központ) neve alatt. További információ a www.arts.u-szeged.hu honlapon a „Felvételizőknek” menüben van. E-mail: btkto@primus.arts.u-szeged.hu

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

A Szegedi Tudományegyetem a Center for World University Rankings 2023-as toplistáján eredményesen szerepel: a kétezres ranglistán világviszonylatban a 708. helyen áll, ami a hazai intézmények között dobogós helyezés. Az oktatói és kutatói kiválóságot mérő indikátor szerint pedig a legjobb magyar egyetem az SZTE.