Virág Zoltán

Virág Zoltán

Elérhetőség

e-mail: viragz@hung.u-szeged.hu

fogadóóra: csütörtök, 10:00-11:00

tanulmányok, végzettség

1985–1989 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola: magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár és népművelő

1986–1991 József Attila Tudományegyetem: középiskolai tanár (magyar nyelv és irodalom)

1994–1997 József Attila Tudományegyetem: PhD-hallgató

1999 József Attila Tudományegyetem: PhD-fokozat, minősítés: summa cum laude (100%)

2010 Pécsi Tudományegyetem: habilitáció (eredmény: 100%)


munkahelyek, beosztások

1991 Szántó Kovács János Középiskolai Kollégium (Hódmezővásárhely): kollégiumi nevelőtanár

1991–1994 JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium: középiskolai tanár

1994–1997 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola: főiskolai tanársegéd (Magyar Irodalom Tanszék)

1997–1999 József Attila Tudományegyetem: tudományos segédmunkatárs

1999 József Attila Tudományegyetem: egyetemi tanársegéd

1999–2002 József Attila Tudományegyetem: egyetemi adjunktus

2002 Szegedi Tudományegyetem: egyetemi docens

2009–2012 Szegedi Tudományegyetem: megbízott tanszékvezető egyetemi docens

2012–2014 Szegedi Tudományegyetem: tanszékvezető egyetemi docens


kutatási és oktatási területek

  • 20. századi magyar és világirodalom, kortárs magyar és világirodalom, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok, kisebbségi irodalmak, filmelmélet, filmtörténet


oktatási tevékenység külföldön

2002–2003 Univerza v Mariboru (Maribor, Szlovénia): vendégoktató


további tevékenység

1992–1997 Gondolat-Jel irodalmi és művészeti folyóirat: szerkesztő


díjak, elismerések

1987 XVIII. OTDK (Pécs), III. díj

2002 Lovorov vijenac (Babérkoszorú irodalmi-díj)

2006 Sziveri János-díj


publikációk

  1. A termékenység szövegtengere /A regényíró Brasnyó István/, Újvidék-Szeged, Forum-Messzelátó, 2000
  2. Szülőföldek, határok, dialógusok /Beszélgetések, magyar, horvát, szerb és szlovén írókkal/, Veszprém, Vár Ucca Műhely, 2009
  3. A szomszédság kapui /Tanulmányok/, Zenta, zEtna, 2010
  4. Odnosi i glasovi u tranziciji, Osijek, Matica hrvatska, 2007


részletesen: Magyar Tudományos Művek Tára (http://www.mtmt.hu)