Szilasi László

Szilasi LászlóElérhetőség:

E-mail: szisi@hung.u-szeged.hu

Fogadóóra: hétfő, 10:00-12:00

Felsőfokú tanulmányok

1983–1989 JATE BTK, egyetemi hallgató

főszak: magyar nyelv és irodalom

mellékszak: összehasonlító irodalomtudomány

speciális képzés: régi magyar irodalom


Tudományos előmenetel

1997 PhD A selyemgubó és a bonczoló kés


Egyetemi előmenetel

1989–1990 JATE BTK, Régi Magyar Irodalmi Tanszék, tanársegéd

1990–1993 MTA Irodalomtudományi Intézet, TMB ösztöndíjas

1994–1998 JATE BTK, Régi Magyar Irodalmi Tanszék, tanársegéd

1995-től Magyar Nyelv és Irodalom Intézet, intézetvezető helyettes

1998–2001 JATE BTK, Régi Magyar Irodalmi Tanszék, adjunktus

2001 nyara SZTE BTK, Régi Magyar Irodalmi Tanszék, docens

1998–2002 Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2003–2006 Széchenyi István Ösztöndíj


Kutatási területek

 • XVI. századi magyar költészet
 • Balassi Bálint költői nyelvének utóéléete
 • XVII. századi magyar költészet

Oktatási területek

 • Régi magyar irodalom
 • Kortárs próza
 • Kreatív írás

Publikációk

 1. Miért engedjük át az ácsnak az építkezés örömét. Bp. JAK-Pesti Szalon, 1994. 175 p.

 2. Lassú olvasás. (Történetek és trópusok.) [Hárs Endrével közösen.] deKON-KÖNYVek. Irodalomelméleti és Interpretációs Sorozat. 7. Sorozatszerkesztő: Odorics Ferenc. Szeged, Ictus és JATE Irodalomelméleti Csoport, 1996. 205 p.

 3. A Kopereczky-effektus. Pécs, Jelenkor, 2000. 245 p.

 4. A selyemgubó és a "bonczoló kés". Bp. Osiris-Pompeji, 2000. 272 p.

 5. A sas és az apró madarak. (Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában) Humanizmus és reformáció 30. (Sorozatszerk.: Jankovics József.) Budapest, Balassi, 2008.


Részletesen: Magyar Tudományos Művek Tára (www.mtmt.hu)