Szabó Gábor

Szabó GáborElérhetőség

e-mail: szg393@gmail.com

fogadóóra: szerda, 11:00-12:00

felsőfokú tanulmányok

JGYTF magyar-népművelés
JATE BTK magyar

tudományos előmenetel

1995 dr. univ.
1999 PhD

egyetemi előmenetel

1996–2001 főiskolai adjunktus
2001–2010
főiskolai docens
2010
egyetemi docens

kutatási területek

  • kultúraelmélet, kortárs magyar és világirodalom, irodalomelmélet

oktatási területek

  • XX. századi és kortárs magyar irodalom, művelődéstudomány, kultúratudomány

publikációk

  1. Hiány és jelenlét: Borges értelmezések ( 2000)
  2. „Te, ez iszkol!” Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba című műve nyomában ( 2005)
  3. „Vagyok, mit érdekelne” Széljegyzetek Petrihez ( 2013)


részletesen: Magyar Tudományos Művek Tára (http://www.mtmt.hu)