Latzkovits Miklós

Latzkovits MiklósElérhetőség

e-mail: latzkovits@t-online.hu

fogadóóra: hétfő, 11.00–12.00

felsőfokú tanulmányok

1982–1988 magyar–latin szakos tanár, JATE


tudományos előmenetel

1997 PhD


egyetemi előmenetel

1988–1996 JATE, Régi Magyar Irodalom Tanszék (2 évig tanársegéd, majd Soros-ösztöndíjas és PhD-ösztöndíjas)

1997–2006 SZTE JGYTFK Magyar Irodalom Tanszék (beosztás: főiskolai docens)

20072009 SZTE BtK Régi Magyar Irodalom Tanszék, egyetemi adjunktus

2009 SZTE BtK Régi Magyar Irodalom Tanszék, egyetemi docens


kutatási területek

  • régi magyar irodalomtörténet (16-17. századi drámatörténet)
  • emlékkönyvek (művelődés- és peregrinációtörténet), 16–18. század

oktatási területek

  • irodalomtörténeti szemináriumok a régi magyar irodalom tárgyköréből

publikációk

  1. A drámaírás gyakorlata a 16-17. századi Magyarországon. Irodalomtörténeti Füzetek 161. Budapest, 2007.


részletesen: Magyar Tudományos Művek Tára (http://www.mtmt.hu)