Hász-Fehér Katalin

Hász-Fehér KatalinElérhetőség

e-mail: haszfeher@gmail.com

honlap: http://www.staff.u-szeged.hu/~feher/honlap2/index.htm

fogadóóra: szerda, 11:30-12:30

felsőfokú tanulmányok

1981–1985 Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (magyar és fordító szak)

1986–1989 Posztgraduális tanulmányok: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1990: magiszteri fokozat)

1993–1996 Posztgraduális képzés: Szegedi Tudományegyetem (József Attila Tudományegyetem), Bölcsészettudományi Kar, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék (1997: PhD fokozat)


tudományos előmenetel

1990 magiszteri fokozat, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

1997 PhD fokozat, Szegedi Tudományegyetem (József Attila Tudományegyetem), Bölcsészettudományi Kar, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék


egyetemi előmenetel

1986–1993 tanársegéd, Újvidéki Egyetem, BTK, Hungarológiai Intézet, tanársegéd (szakterület: 19. századi magyar irodalom)

1994–1998 óraadó, Szegedi Egyetem (József Attila Tudományegyetem), BTK, Magyar Tanszék

1998–1999 tudományos segédmunkatárs, Szegedi Egyetem (József Attila Tudományegyetem), BTK, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

1999–2001 adjunktus, Szegedi Egyetem (József Attila Tudományegyetem), BTK, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

2001 docens, Szegedi Tudományegyetem (József Attila Tudományegyetem), BTK, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék


hosszabb külföldi ösztöndíjak

1980–1981 Leuven, Belgium, Collegium Hungaricum (6 hónap)

2000. május Kolozsvár, Babes–Bolyai Tudományegyetem

2000. szept.–okt. Kolozsvár, Babes–Bolyai Tudományegyetem

2001. január Bécs, Institut für Finno-Ugristik

2001. máj.–jún. Kolozsvár, Babes–Bolyai Tudományegyetem

2003. május Bécs, Institut für Finno-Ugristik

2007. március Bécs, Institut für Finno-Ugristik

2011. október Bécs, Institut für Finno-Ugristik


kutatási területek

  • a 18–19. század magyarországi irodalma; filológia sajtótörténet, olvasástörténet, kultúratudományok.

oktatási területek

  • a 18–19. század magyar irodalma
  • multikulturalitás a Kárpát-medencében
  • irodalomtudomány, kultúatudományok, tudománytörténet

oktatási tevékenység külföldön

1986–1991 Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom

díjak, elismerések

1999–2002 Az MTA Bolyai ösztöndíja

2003–2006 Széchenyi István ösztöndíj

2007 Martinkó András díj (MTA Irodalomtudományi Intézet)

2009 Klebelsberg-ösztöndíj


publikációk

  1. Közösségi és elkülönülő irodalmi programok a 19. század első felében. Fáy András irodalomtörténeti helye. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000.
  2. Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Cara Patria: 1856. szeptember 11. – 1856. október 4., Sajtó alá rend., a bevezetőt írta Hász-Fehér Katalin. Szeged, 2011, pp 142, ISBN 978 963 306 086 5, Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu
  3. Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – „…barátom a túlvilágon is” Döbrentei Gábor és gróf Gyulay Lajos naplófeljegyzései (1835. május — 1861. október 28.), S.a.r., bev. Hász-Fehér Katalin. Szeged, 2011, pp 245, ISBN 978 963 306 104 6, Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

részletesen:Magyar Tudományos Művek Tára (http://www.mtmt.hu)