Gere Zsolt

Gere Zsolt

Elérhetőség

e-mail: gerezsolt.hu@gmail.com

fogadóóra: kedd, 13.00–14.00

tanulmányok

1991–1996 SZTE BTK, magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár

1999–2002 SZTE BTK, Irodalomtudomány PhD-képzés


tudományos előmenetel

2013 Irodalomtudomány PhD


egyetemi előmenetel

2004-től egyetemi tanársegéd
2014-től egyetemi adjunktus

kutatási területek

  • klasszikus magyar irodalom (19. századi verses epika, magyarországi romantika, népiesség).

oktatási területek

  1. klasszikus magyar irodalom (romantika, népiesség, 19. századi műfajtörténet, mese és mitológia, nemzeti színház, nemzeti eposz, kritikatörténet)
  2. írásgyakorlat
  3. nyelvhelyesség

publikációk

  1. Szebb idők: Vörösmarty epikus korszakának rétegei. Argumentum Kiadó, Bp., 2013. (Irodalomtörténeti füzetek)

részletesen: http://www.mtmt.hu