Balázs Mihály

Elérhetőségbalazs_mihaly

e-mail: rotonde@freemail.hu

fogadóóra: egyeztetés szerint

felsőfokú tanulmányok

magyar–orosz szakos középiskolai tanár

tudományos előmenetel

1981 az irodalomtudomány kandidátusa (CSc)

1997 az irodalomtudomány doktora (DSc)


egyetemi előmenetel

1972–1975 egyetemi tanársegéd

1975–1981 egyetemi adjunktus

1981–1997 egyetemi docens

1997 egyetemi tanár


1986–1989
rektorhelyettes
1996–2001 között a Régi Magyar Irodalom Tanszék vezetése
1998–2001 a BTK dékánja
2001–2003 között az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője, ezt a funkciót 2007-től is betölti.

hosszabb külföldi ösztöndíjak

1976 Bécs 3 hónap

1982 Krakkó 3 hónap

1989 Róma 6 hónap

1996 Mantz 3 hónap


kutatási területek

  • az erdélyi reformáció története és irodalma (16–17. század)
  • a radikális reformáció Kelet-Közép-Európában (16–17. század)
  • a jezsuita rend tevékenysége Erdélyben (16–17. század)
  • a felvilágosodás előzményei Erdélyben (17–18. század)

oktatási területek

  • 1972 óta a régi magyar irodalom és az irodalomtudományi bevezetés tantárgyak rendszeres oktatása, kezdetben szemináriumok, később előadások tartása a szegedi egyetemen

oktatási tevékenység külföldön

2001–2003 között régi magyar irodalmi előadások tartása az újvidéki egyetemen
2003–2007 vendégprofesszorként régi magyar irodalmi és irodalomelméleti stúdiumok tartása a kolozsvári egyetemen.

díjak, elismerések

1995 Szirmai Ede-díj
2005 Az Egyetemjogú Egységes Protestáns Teológiai Intézet díszdoktora
2006 Klebelsberg Kunó-díj
2009 Klaniczay Tibor-díj

publikációk

  1. Early Transylvanian Antitrinitrianism 1567–1571. From Servet to Palaeologus, Baden-Baden, 1996. (Bibliotheca Dissidentium. Scripta et Studia 7.)
  2. Teológia és irodalom. Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei, Bp., 1998. (Humanizmus és reformáció) Balassa Kiadó
  3. Felekezetiség és fikció. Tanulmányok 16–17. századi irodalmunkról, Bp., 2005. (Régi Magyar Könyvtár Tanulmányok 8.)
  4. Jezsuita Okmánytár. Erdélyt és Magyarországot érintö iratok 1601-1606. Sajtó alá rendezte Balázs Mihály, Kruppa Tamás, Lázár István Dávid, Lukács László. Bevezetö tanulmány: Balázs Mihály, Szeged, 1995. (Adattár 34/1–2)
  5. Bibliotheca Dissidentium Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles. T. XXVI. (Ungarländische Antitrinitarier IV. Dávid Ferenc) Ed by Mihály Balázs, Baden-Baden, 2008. (Bibliotheca Bibliographica Aureliana CCXXII.)

részletesen: Magyar Tudományos Művek Tára (http://www.mtmt.hu)