Képzések


Finnugor specializáció bármely bölcsész BA képzéshez

A finnugor specializáció feladata a finnugor népek nyelveinek és kultúrájának megismertetése. Tanulmányaik során a hallgatók megismerkednek az uráli nyelvcsaládba tartozó nyelvekkel, továbbá e nyelvek legfőbb szociolingvisztikai sajátosságaival, beszélőinek őstörténetével, főbb történelmi eseményeivel, néprajzi sajátosságaival, sajátos életkörülményeivel és azzal is, hogy sokuk miért tartozik a veszélyeztetett nyelvek közé. Ismereteket szereznek e nyelvek legfőbb tipológiai sajátosságairól és más nyelvekhez, nyelvcsaládokhoz fűződő kapcsolatairól. Továbbá a hallgatóknak lehetőségük van a nyelvi dokumentáció alapjainak elsajátítására is. A képzés keretében több finnugor nyelvet (finn, udmurt) anyanyelvi lektortól lehet tanulni, valamint ezek mellett obi-ugor (manysi) és szamojéd (nganaszan) nyelveket is lehet választani. A finnugor szakirány tanulmányai az alapképzést követően Finnugor MA szak keretében folytathatók, ahová a specializáció a bemeneti kreditkövetelményeket lefedi.


Finnugor MA képzés


Finnugor nyelvészet PhD képzés