BSZE_portugal

Portugál nyelvgyakorlat 1.

Oktató: Andorka Eszter


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Portugál nyelvgyakorlat I.

az oktató neve

Andorka Eszter

az oktató beosztása

oktató, önkéntes

az oktató tanszéke

Olasz Tanszék

az oktató ímélcíme

aeszti@hotmail.com

az óra helye

Olasz Tanszék

az óra időpontja

Valószínűleg péntek, 14.00-tól, de pontosítunk a szeptember elején tartandó óramegbeszélés után.

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A portugál nyelv alapjainak lerakása. Az európai portugál kiejtés, nemek, egyes és többes szám, főnév és melléknév ragozása, jelen idejű igeragozás, felszólító mód képzése (szabályos és rendhagyó igék egyaránt). IR segédigével a jövő idő képzése, ACABAR DE segédigével a közelmúlt képzése. Alapszókincs elsajátítása. Kérdő, mutató és birtokos névmások. A fontosabb elöljárószavak, és ezek összevonása a határozott és határozatlan névelővel. A főbb igei vonzatok.

A tananyag: Português XXI, 1. kötet (tankönyv+munkafüzet+CD) első hat leckéje.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

Első, második hét: Olá, como estás?

▪ Apresentação – exercícios orais e de compreensão oral.

▪ Informações de caráter pessoal.

▪ Nacionalidades e profissões – exercícios orais e escritos.

▪ Os números até 20.

▪ O alfabeto e as regras da pronúncia.

▪ Noções importantes da cultura portuguesa.

▪ Verbos: ter, ser, estar, falar, chamar-se.

Harmadik, negyedik hét: Onde fica o hotel?

▪ Localizar e descrever lugares – expressão oral.

▪ Localizar objetos – locuções de lugar, o vocabulário da sala de aula.

▪ Presente do Indicativo dos verbos em –ar.

▪ Adjetivos básicos.

▪ Descrever uma casa ou um quarto – exercícios orais e de compreensão oral.

▪ Reservar um quarto num hotel – compreensão e expressão oral.

▪ Pronomes demonstrativos.

Ötödik, hatodik hét: Queria uma bica, por favor.

▪ Introdução do vocabulário – comidas, bebidas, refeições.

▪ O Presente do Indicativo dos verbos regulares

▪ Diálogo no café – compreensão oral.

▪ Que horas são?

▪ O dia-a-dia – compreensão oral, produção oral e escrita.

▪ Elementos socioculturais específicos da rotina diária.

▪ No restaurante.

▪ Números até mil.

Hetedik, nyolcadik hét: Queres ir ao concerto?

▪ Introdução do vocabulário dos passatempos.

▪ Queres ir ao Coliseu? – compreensão oral e escrita.

▪ Audição duma canção dos Madredeus.

▪ Vários verbos irregulares.

▪ Atividades para o tempo livre.

▪ Meios de transporte – expressão oral e gramática.

▪ Uma carta pessoal – compreensão escrita.

▪ Pronomes pessoais de CI.

Kilencedik, tizedik hét: Vais para o Algarve?

▪ Meses e estações.

▪ Fazer planos para as férias.

▪ Os Possessivos.

▪ O vocabulário do vestuário.

▪ Os graus dos adjetivos.

▪O que fazem os portugueses no tempo livre?

Tizenegyedik, tizenkettedik hét: Faça exercício!

▪ O Imperativo.

▪ As partes do corpo.

▪ Ir ao médico. – compreensão e produção oral.

▪ Diferentes lojas e serviços.

▪ A família.

▪ Descrição física e de caráter.

▪ Pronomes demonstrativos variáveis.

▪ Para / por.

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Eddig Skype-on keresztül folytak az órák.

kötelező olvasmányok (ha vannak)

A tananyag: Português XXI, 1. kötet (tankönyv+munkafüzet+CD) első hat leckéje.

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Órán, alkalmanként kiosztott, elküldött kiegészítő anyagok.