Turul_a_toran_-honlap-montazs

Turul a Tórán – Izraelita szimbolikus politika Magyarországon 1867-1944

Dr. Fényes Balázs, Dr. Glässer Norbertaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Turul a Tórán – Izraelita szimbolikus politika Magyarországon (1867-1944)

az oktató neve

Fényes Balázs – Glässer Norbert

az oktató beosztása

ny. egyetemi docens – egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem – SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

az oktató ímélcíme

wendriner.todor@hotmail.comnorbertglaesser@gmail.com

az óra helye

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Bálint Sándor terem

az óra időpontja

Szerda, 14.00-15.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja átfogó történeti- és vallásantropológiai képet nyújtani a magyarországi zsidó csoportstratégiák szimbolikus politikai gyakorlatairól a felekezetiesedés idejétől a második világháborúig.

Az izraelita felekezet az – ezer éves fennállását ünneplő – Magyar Királyság területén 1895-ben nyerte el egyenjogúságát a bevett keresztény felekezetekkel. A zsidó közösségek mindenkori államhoz való viszonyulásáról a szétszóratásban különböző jelképek tanúskodnak. Egy-egy szimbolikus tartalmakat hordozó tárgy többnyire a vallásgyakorlatba illeszkedett. Olyan vallási tárgyakra kerültek a hatalom jelképei, amelyek részletes kidolgozása vallástörvényileg kevésbé volt előre meghatározott. A kurzus sajtóforrások, kiadványok, imakönyvek, aprónyomtatványok, képeslapok és emléktárgyak mentén a modern polgári öntudat, a nemzeti és politikai elköteleződés szimbolikus jelenségeit járja körül a magyarországi zsidóság körében.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. Szimbolikus politika: a jelenség általános ismertetése, kérdések, megközelítések
 2. Tradíció, modernitás, közösségi élet és állami keretek a magyarországi zsidóság körében
 3. Felekezetiesedés és állami elvárások – a szakadás
 4. Tradicionális rabbinikus vélekedések a modern nemzetállamról és a szétszóratás vallási értelmezéséről
 5. Uralkodó iránti lojalitás, vallási és társadalmi olvasata
 6. A modern magyar nemzeteszme izraelita adaptációi
 7. Modern zsidó nemzeteszme intézményi fogadtatása
 8. Közös honfoglalás mítosza és 19. századi társadalmi háttere
 9. Magyar Makkabeusok – az első világháborús propaganda judaizálása
 10. A szövetség kőtáblái – első világháborús izraelita emlékművek
 11. A nemzeti és uralkodói kultuszok használata a két világháború között
 12. „Trianon” szimbolikus politikai adaptálása
 13. Irodalmi kultuszok és vallási szocializáció kérdése

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

A kurzus Coospace támogatással folyik, a BSZE hallgatói az anyagokat WeTransferen keresztül kapják.

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Bölcsész Szabadegyetemi hallgatók számára nincsenek

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Fényes Balázs: „Őrizzétek meg őrizettemet…” Tanulmányok a rabbinikus hagyomány köréből. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2011. SZTE EK

Glässer Norbert: I. Ferenc király és a magyar zsinagógai szónoklat: Egy toposz makói vonatkozásai és felekezeti keretei, Makói József Attila Múzeum Évkönyve 2:(1) pp. 324–336. (2018) SZTE Publicatio, REAL

Glässer Norbert: Állami jelképek – liturgikus környezet: Az integráció útjai a modernizálódó társadalomban izraelita történeti példán. In: Oláh János – Zima András (szerk.): Schöner Alfréd hetven éves: Essays in Honor of Alfred Schöner. Budapest: Gabbiano Print Kft., 2018. pp. 125–138. SZTE Publicatio, REAL

Glässer Norbert (2018) „A zsidó gyász”: Az állampatrióta királytisztelet neológ zsidó adaptálása Ferenc József feletti gyász során. Hácofe, 2018 (1). pp. 1–10. REAL, OA

Glässer Norbert: Az emancipáció Mózese és Józsuája: Az uralkodóház emancipálós szerepének neológ izraelita percepciói. In: Molnár, Judit (szerk.): Emancipáció: Integráció vagy asszimiláció. Pécs – Szeged, Magyarország : Kronosz Kiadó – Szegedi Zsidó Hitközség, (2018) pp. 125–152. SZTE Publicatio, REAL

Glässer Norbert: „Nemzetünk reménysége, Ottó trónörökös”: A királyi család híreinek neológ izraelita olvasatai. In: Bolgár, Dániel; Fenyves, Katalin; Vér, Eszter Virág (szerk.): Egy polgár emlékkönyvébe: Tanulmányok a 66 éves Gerő András tiszteletére. Budapest, KIR Bt., (2018) pp. 267–287. OSZK, REAL, SZTE Publicatio

Glässer Norbert (szerk.): Mózes kőtáblái a hármashalmon. Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. OA, REAL

Glässer Norbert – Zima András (szerk.): Hagyományláncolat és modernitás. SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2014. OA, REAL

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Honlap_borito_MKN

Az idei már a hatodik alkalom, amikor ismert írók és filozófusok az ország különböző pontjairól a szegedi bölcsészkarra érkeznek azért, hogy a Magyar Könyvkiadók Napja elnevezésű rendezvényünk keretében az itteni olvasóknak is bemutassák legújabb köteteiket, ők maguk pedig jobban megismerhessék közönségüket. A számtalan meghívott vendég és legtöbbször a kérdező szerepében fellépő bölcsészkari oktató mellett kísérő programokkal is készülünk. Az első este például az online olvasásnépszerűsítés lesz a téma, de természetesen a könyvvásárlás sem maradhat el: a Libri csapata is itt lesz velünk a két nap folyamán. A programok október 5-én és 6-án a BTK Kari Konferenciatermében, esténként pedig a Café Radnótiban kapnak majd helyet.