1200px-Statua_Marco_Aurelio_Musei_Capitolini_Fronte2

A Római Birodalom kialakulása és fénykora

Draskóczyné Dr. Székely Melindaaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A Római Birodalom kialakulása és fénykora

az oktató neve

Draskóczyné Dr. Székely Melinda

az oktató beosztása

Tanszékvezető egyetemi docens

az oktató tanszéke

Ókortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

dszekelymelinda@gmail.com

az óra helye

Kristo terem

az óra időpontja

Hétfő, 14:00-15:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az előadáson a Római Birodalom kialakulásával, tartományainak megszervezésével, társadalmi és gazdasági jellemzőivel és változásaival, a távolsági kereskedelemmel, a római hadsereggel és vallással foglalkozunk.

részletes (hetekre bontott) tematika

09. 02. Bevezetés. A római kor jelentősége, a római történelem korszakai

09. 09. Etruszkok

09. 23. A római provinciák megszerzése és megszervezése a köztársaság korában

09. 30. Augustus, a császárság kialakítása

10. 07. Római hadsereg

10. 14. Római gazdaság: Világkereskedelem az ókorban

10. 21. Római vallás. Keleti kultuszok Rómában

10. 28. A Flavius-dinasztia

11. 04. A császárság fénykora: az Antoninusok kora

11. 11. A 3. századi válság; a Severusok kora

11. 18. Római társadalom 1.

11. 25. Római társadalom 2.

12. 02. Összegzés

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

A régészet nagy pillanatai: felfedezés, feltárás, rekonstrukció. Etruszkok és a rómaiak. Bp. 2001. 11-58.

Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Bp. 4. fejezet: A principatus kori társadalom

Havas – Hegyi – Szabó: Római történelem. Bp. 2007. (az előadásokhoz kapcsolódó fejezetek)

Székely M.: Kereskedelem Róma és India között. Szeged 2008. 24-50. Ajánlott: 50-99.

Székely M.: Calamitas atrocissima (Teutoburgi-erdő, Kr. u. 9.) Aetas 2001/2. 5-14.

Székely M.: Germán lovas testőrök római szolgálatban. Aetas 26 (2011) 1. 94-103.

Székely M.: Pannoniai lovas testőrök Rómában. In Res Militares Antiquae II. A II. Ókori Had- és Fegyvertörténeti Konferencia tanulmányai. Szerk. Székely M., Horti G. JATEPress, Szeged 2015. 163-174.

Historia Augusta. Császárok története. Debrecen 2003. 102-127. (Ford. Takács L., Szűcs G.)
M. Antoninus filozófus (Marcus Aurelius)


ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Az antik világ (Szerk. Aradi Nóra): Az etruszk művészet 189-209.

Agatha. Bevezetés az ókortudományba: egyetemi jegyzet. 5. kötet. Debrecen 2006. Az etruszkok.

Massimo Pallottino: Az etruszkok. Bp. 1980.

Goldsworthy, A.: A római hadsereg története. Pécs 2004.

Visy Zsolt: A római limes Magyarországon. 1989. A pannoniai limes 9-34.

Marcus Aurelius: Elmélkedések (több kiadásban)

Római történelem. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Borhy László. Budapest 2003.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Két helyszínen több, mint hetven programmal vár Titeket az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján!