Pragmatika_BSZE

Pragmatika

Prof. Dr. Németh T. Enikőaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Pragmatika

az oktató neve

Prof. dr. Németh T. Enikő

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Általános Nyelvészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

nemethen@hung.u-szeged.hu

az óra helye

Klemm Antal Szeminárium, BTK, Egyetem u. 2.

az óra időpontja

Szerda 8-9:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A Pragmatika kurzus célja, egyrészt, megismertetni a hallgatókat az intencionalitás pragmatikájával, valamint bevezetni őket egy funkcionális szemléletű pragmatikai leírásba. Másrészt, a megszerzett pragmatikai ismeretek rendszerezése is a kurzus feladata, illetve a pragmatika lehetséges alkalmazásai közül a manipuláció tárgyalása. A rendszerezéssel az önálló, kritikai gondolkodásra való képesség kialakulásához járul hozzá a kurzus, a manipuláció vizsgálatával pedig az elméleti pragmatikai ismeretek gyakorlatba való átültetését mutatja meg és az autonóm kritikai olvasás elsajátítását szolgálja.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Rövid áttekintés: mondat és megnyilatkozás, a nyelvhasználat különböző formái, a beszédaktus-elmélet, a grice-i interakcióelmélet, az udvariasság pragmatikája.

2. Az intencionalitás szerepe a nyelvhasználatban. Az intencionalitás megjelenései a pragmatikaelméletekben. Austin, Searle, Grice és az intencionalitás. A kognitív pszichológiai fordulat. Intencionalitás a relevanciaelméletben.

3. A pragmatika mint a nyelv alkalmazásának leírása. A verschuereni-i adaptációs pragmatika.

4.. A pragmatika értelmezései az ezredfordulón. A pragmatika komponenses megközelítései vs. a pragmatika mint funkcionális perspektíva. Egy párbeszéd elemzése a különböző pragmatikai keretekben.

5. Adatok és adatgyűjtési módok a pragmatikában.

6. A pragmatika alkalmazásai: kereskedelmi reklámok és politikai propagandaanyagok elemzése.

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

A kurzus CooSpace támogatással folyik.

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Árvay Anett 2003. A manipuláció és a meggyőzés pragmatikája a magyar reklámszövegekben. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 20, Budapest: Akadémiai Kiadó, 11–35.

Bódog Alexa 2008. A kommunikáció és az intencionalitás kapcsolata a pragmatikában. Argumentum 4, 22–51. Kossuth Egyetemi Kiadó (Debrecen).

Németh T. Enikő 2006. Pragmatika. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó, 222–261.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Két helyszínen több, mint hetven programmal vár Titeket az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján!