nyugat

Modern magyar irodalom 1

Dr. Szilágyi Zsófia


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Modern magyar irodalom 1.

az oktató neve

dr. Szilágyi Zsófia

az oktató beosztása

egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Magyar Irodalmi Tanszék

az oktató ímélcíme

szilagyi73@gmail.com

az óra helye

Kristó Gyula terem

az óra időpontja

csütörtök, 13:00 - 14:00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A XX. század első felének magyar irodalmát tekintjük át, a század elejétől, a Nyugat indulásától 1948-ig, a magyar irodalmi intézményrendszer radikális megváltozásának évéig. A korszakolás kérdéseivel, a generációs szemlélet alkalmazhatóságával csakúgy foglalkozunk, mint a sajtóviszonyok, az irodalmi intézményrendszer és az egyes alkotói pályák közti összefüggésekkel. Jelentős alkotói pályák (pl. Móricz, Kosztolányi, József Attila) alakulásán keresztül mutatjuk meg a modernség alapvető témáit, a szerzőket befolyásoló történelmi és társadalmi traumákat.

részletes (hetekre bontott) tematika

szeptember 5. Bevezetés – korszakok, nemzedékek, traumák

történelmi fordulatok, traumák, válságok

alkotók és nemzedékek

az újraíródó irodalmi hagyomány

a modernség korszakai, „alternatív modernségek”

szeptember 12. A Nyugat folyóirat története és jelentősége

miért olyan fontos a Nyugat folyóirat?

szerkesztők, szerzők, felfedezések

kritika és irodalom összefüggéseiről

irodalom, irodalomfinanszírozás, irodalmi élet

viták és válságok

szeptember 19. Az első világháború a magyar irodalomban

a történelmi trauma és az írásmód megváltozása

a poszttraumás-stressz-szindróma

„szenvedéstörténeti versengés” – férfi sors, női sors

megíródott-e az első világháború a magyar irodalomban?

szeptember 26. Egy pálya alakulása: Móricz Zsigmond

egy társadalmi emelkedéstörténet: Tiszacsécsétől Budapestig

paraszt, dzsentri, házasság - alapvető témák és motívumok

Móricz mint szervező és az irodalmi intézményrendszer egyik motorja

írói korszakok, válságok, műfajok

október 3. Egy pálya alakulása: Kosztolányi Dezső

a gyermekkor mítosza – Szabadkáról Budapestre

a halállal való szembenézés, élet vs. írás – alapvető témák és motívumok

írói korszakok, válságok, műfajok

október 10. Az Ady-jelenség és az Ady-revízió

hogyan lett Ady a „Nyugat arca”

mit jelentett 1929-ben az Ady-revízió

október 17. „Elvágyódó nők” a magyar irodalomban - Kaffka Margit: Hangyaboly

az anyai minták: Osvát, Kosztolányi, Móricz anyaképe

az elvágyódás motívuma – mire is vágytak a regény- és novellahősnők?

írónőként a nyugatosok közt: a női szereplehetőségek

fordulat a harmincas években – a modern és a munkába álló nő alakja az irodalomban és a filmeken

október 24. A tanár mint regényhős: Kosztolányi Dezső: Aranysárkány

személyes élmények – válságban lévő oktatás

tanárszerep, tanársors

miért lett annyi tanár- és iskolaregény ebben az időszakban?

szerep, ember, kisváros

november 7. A népi mozgalom, Magyarország felfedezése, az irodalmi szociográfia – Illyés Gyula: Puszták népe

társadalmi válságok és irodalmi kérdésfeltevések (a tiszazugi méregkeverők pere, az egykézés)

népiek és urbánusok

a Magyarország felfedezése mozgalom

szociográfia vagy regény a Puszták népe?

november 14. Mesterek és tanítványok – Márai Sándor: Szindbád hazamegy, és a Krúdy-legenda; Krúdy: A vörös postakocsi

generációk vitái művekben és azokon kívül

folytatás vagy szakítás; tisztelgés a mesterek előtt és rituális apagyilkosságok

Krúdy mint legendaképző és mint író: A vörös postakocsi

Krúdy mint regényhős: a Szindbád hazamegy

november 21. Egy pálya alakulása és egy kultusz születése: József Attila

a harmincas évek irodalmi veszteségei

mi az az irodalmi kultusz?

egy nemzedék és egy különleges tehetség sorsa

november 28. Személyesség, önéletrajziság, egy nemzedék búcsúja – Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül

a harmincas évek irodalmi veszteségei: Kosztolányi, Krúdy, Karinthy, Csinszka, Juhász Gyula, József Attila halála

a betegség mint irodalmi téma

imázsépítés, írói brand

december 6. Mit kezdjünk az írófeleségekkel? Kosztolányi Dezsőné alakja

a Nyugat mint hálózat: az írófeleségek jelentősége

az irodalom „pletykarovatáról”

- Kosztolányi Dezsőné mint alkotó (Kosztolányi Dezső, Burokban születtem, Tüzes cipőben)


olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)


Coospace


kötelező olvasmányok (ha vannak)

Móricz Zsigmond, Szegény emberek, A fejsze

Kosztolányi Dezső, Pokol

Móricz Zsigmond, Az Isten háta mögött VAGY Kivilágos kivirradtig VAGY Rab oroszlán

Kosztolányi Dezső, A szegény kisgyermek panaszai VAGY Pacsirta VAGY Aranysárkány

Kaffka Margit, Hangyaboly

Kosztolányi Dezső, A vonat megáll

Illyés Gyula, Puszták népe

Krúdy Gyula, A vörös postakocsi

Márai Sándor: Szindbád hazamegy

Karinthy Frigyes, Utazás a koponyám körül

Kosztolányi Dezsőné: Karinthy Frigyes VAGY Kosztolányi Dezső VAGY Burokban születtem VAGY, Tüzes cipőben (egy a négy könyv közül)

 


ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Szegedy-Maszák Mihály, Világirodalmi távlat megteremtése (1908 Megjelenik a Nyugat című folyóirat első száma) = A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, Gondolat, 2007, 704-723.

Tverdota György, A komor föltámadás titka. A József Attila-kultusz születése, Pannonica, 1998

Veres András, Kosztolányi Ady-komplexuma, Budapest, Balassi, 2012

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Két helyszínen több, mint hetven programmal vár Titeket az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján!