BToth1_BSZE2019

A Kr. u. 5. század története és régészete a Kárpát-medencében

Dr. B. Tóth Ágnesaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A Kr. u. 5. század története és régészete a Kárpát-medencében

az oktató neve

Dr. B. Tóth Ágnes

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

btotha@gmail.com

az óra helye

 

az óra időpontja

Szerda 10.00-12.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az előadások keretében a Kr.u. 5. század történetét a Kárpát-medencében főleg az írott források bemutatása és elemzése útján ismertetjük. A korszak régészeti leletanyagából kiemeljük az egyes al-periódusok ill. az egykori politikai-kulturális közösségek (45. század fordulója, hun korszak, 5. század második fele: gepidák, keleti gótok, szvébek, szkírek) legfontosabb leleteit. Kitérünk a korszak kutatástörténetére; településeire, temetkezéseire, a kincsleletekre, valamint a régészeti tárgyi emlékanyag fontosabb forráscsoportjaira egyaránt. Ismertetjük a hitvilág régészeti emlékeit is.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

  1. A korszakra vonatkozó források megismerése
  2. A korszak kronológiája
  3. A korszakban élt népcsoportok régészeti hagyatéka
  4. Településkutatás
  5. A korszak sírleletei és kincsleletei
  6. A korszakra jellemző világnézet, hitvilág

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Bóna István: A hunok és nagykirályaik. Budapest 1993. ISBN 9631 333 82 5.

 

Bóna István – Cseh János – Nagy Margit – Tomka Péter – Tóth Ágnes: Hunok – Gepidák – Langobardok. Történeti tézisek és címszavak. Összeáll. Bóna I. [Magyar Őstörténeti Könyvtár 6.] Szeged 1993. ISBN 963 481 972 9.

 

Kiss Attila – Alfred Bernhard-Walcher: Szilágysomlyó. A gepida királyok aranykincsei. Budapest 1999. ISBN 963 208 592 2.

 

Kovrig Ilona: A tiszalöki és mádi lelet. Archaeologiai Értesítő 78 (1951), 113–120. ISSN 0003 8032.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Két helyszínen több, mint hetven programmal vár Titeket az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján!