Mod-Simon1_BSZE2019

A Kárpát-medence szőlő- és borkultúrája

Dr. Mód László, Dr. Simon Andrásaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A Kárpát - medence szőlő és borkultúrája

az oktató neve

Dr. Mód László, Dr. Simon András

az oktató beosztása

egyetemi adjunktus, egyetemi docens

az oktató tanszéke

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

az oktató ímélcíme

modlaci@gmail.com, asimon@hung.u-szeged.hu

az óra helye

Bálint Sándor terem (fsz.)

az óra időpontja

hétfő, 16:00-17:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A félév folyamán a Kárpát-medence szőlőkultúrájának történeti és ökológiai viszonyait vesszük vizsgálat alá, amelynek eredményeként képet alkothatunk a bor gazdasági-társadalmi szerepéről, jelentőségéről. A hallgatók átfogó képet kaphatnak arról is, hogy a szőlő és a bor miképpen jelent meg egy-egy bortermő táj kultúrájában, milyen szokások, hiedelmek kapcsolódtak e sajátos művelési ághoz.

részletes (hetekre bontott) tematika

  1. A Kárpát-medence szőlő- és borkultúrájának ökológiai, történeti viszonyai: honfoglalás- és középkor
  2. A Kárpát-medence szőlő- és borkultúrájának ökológiai, történeti viszonyai: a törők hódoltság és a 18. század
  3. A filoxéravész Magyarországon, gazdasági és társadalmi hatások
  4. A Kárpát-medence szőlő- és borkultúrájának ökológiai, történeti viszonyai a 19-20. században
  5. Borvidékek a történelmi Magyarországon
  6. A szőlő termesztésének munkafolyamata és technikái a Kárpát-medencében
  7. A szőlőfeldolgozás, borkészítés és borkezelés eszközei és technológiája a Kárpát-medencében
  8. A bortárolás építményei a Kárpát-medencében
  9. A szőlőtermesztés szervezeti keretei
  10. Etnikai sajátságok a Kárpát-medence szőlő- és borkultúrájában
  11. Szőlőhegyi ünnepek, szőlővédő szentek, szokások, hiedelmek
  12. Borivási szokások, kocsmák, vendéglők
  13. Borpárlatok, égetett szeszes italok a Kárpát-medencében
  14. A szőlő- és borkultúra mai képe

   olvasmányok, kiegészítő anyagok

   a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)


   kötelező olvasmányok (ha vannak)


   ajánlott olvasmányok (ha vannak)

   Ambrus Lajos – Csoma Zsigmond – Somlói Lajos

   2003 A magyar bor útja a kezdetektől napjainkig. Szombathely

    

   Andrásfalvy Bertalan

   1957 A vörösbor Magyarországon. Néprajzi Értesítő XXXIX. 49–67.

    

   Csoma Zsigmond

   1994–1995 Szőlészeti, borászati hagyományok, a megújulás és a közösség kötelékében. (Kapcsolatok, hatások, konfliktusok Dunántúl és Európa között a 17. század végétől a 20. század elejéig.) CENTRÁL–EURÓPA Alapítványi Könyvek 3. Debrecen–Budapest

   Égető Melinda

   1993 Az alföldi paraszti szőlőművelés és borkészítés története a középkortól a múlt század közepéig. Budapest

    

   Mód László – Simon András

   2003 A szőlővédőszentek tisztelete. Rubicon 2003/1-2.32–36.

    

   Mód László – Simon András (szerk.)

   2014 Hajdanvolt szüretek, zsendülő gerezdek. Szőlészeti-borászati hagyományok a Kárpát-medencében (1875–1920)

    

   Vincze István

   1971 Történeti–néprajzi összehasonlító vizsgálatok a kelet–európai szőlőkultúra körében. Népi kultúra –Népi társadalom V–VI. Budapest, 310–314.