Revesz_BSZE2019_1

A honfoglalás kor története és régészete

Dr. Révész László

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A honfoglalás kor története és régészete

az oktató neve

Dr. habil. Révész László

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi docens

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

reveszlaszlo1986@gmail.com

az óra helye

 

az óra időpontja

Szerda 12.00-14.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus során a magyarság 9–10. századi történetét és régészeti emlékeit vizsgáljuk az írott források és a régészeti leletek alapján. Felvázoljuk a korszakra vonatkozó írott források tanulságait, sorra vesszük az eseménytörténetet. Megismertetjük a hallgatókkal a korszak régészetének kutatástörténetét, s ehhez kapcsolódva a régészeti leletek társadalomtörténetre, gazdálkodásra, hiedelemvilágra vonatkozó elemeit, valamint az ezekhez kapcsolódó főbb kutatói hipotéziseket.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Honfoglalás kori leletek régészeti kutatása a 19. században.

2. Honfoglalás kori temetők régészeti kutatása 1900–1945. között.

3. Honfoglalás kori temetők régészeti kutatása 1945-tõl napjainkig.

4. A 10-11. századi temetők típusai.

5. A magyarság a 9. században

6. A magyarok története a honfoglalástól a pozsonyi csatáig.

7. A kalandozó hadjáratok 907–955. között.

8. A magyarok története 955–1000. között.

9. Az etnikum kérdése (helyben talált népek: avar továbbélés, szlávok, bolgárok, frankok; kabarok, besenyők, székelyek)

10. Temetkezési szokások

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Bóna István: A magyarok és Európa a 910. században. Budapest 2000. ISBN 9 63 8312 67 X.

 

Dienes István: A honfoglaló magyarok és ősi hiedelmeik. In: Uráli népek. Szerk. Hajdú Péter. Budapest 1975, 77–108. ISBN 963 13 0900 2.

 

Kristó Gyula: Levedi fejedelemségétől Szent István államáig. Budapest 1980. ISBN 963 271 154 8.


Révész László: A honfoglaló magyarság régészeti hagyatéka In: A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Főszerk: Fodor István. Szerk.: Wolf Mária – Révész László – M. Nepper Ibolya. Budapest 1996, 37–56. ISBN 963 7421 96 3.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Két helyszínen több, mint hetven programmal vár Titeket az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján!