Athena_okori

Görög történelem a kezdetektől a római hódítás koráig

Dr. Illés Imre Áronaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Görög történelem a kezdetektől a római hódítás koráig

az oktató neve

Illés Imre Áron

az oktató beosztása

adjunktus

az oktató tanszéke

Ókortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

graeculus@gmail.com

az óra helye

VII. terem (Egyetem u. 2, 3. emelet)

az óra időpontja

Kedd 12.00-13.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a görög történelem legfontosabb eseményeiről, és az antik görög kultúra néhány jellemző vonásáról a mykénéi korszaktól Nagy Sándor hódításain át a hellénisztikus birodalmak bukásáig.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. Homéros világa – a mykénéi és a sötét kor
 2. Az archaikus Hellas
 3. Spárta
 4. Az athéni demokrácia kialakulása I.
 5. Az athéni demokrácia kialakulása II.
 6. A görög-perzsa háborúk kora
 7. Periklés és Athén aranykora
 8. A peloponnésosi háború és következményei
 9. Makedónia felemelkedése
 10. Gazdaság és társadalom a klasszikus Hellasban
 11. Nagy Sándor és hadjáratai
 12. A diadochosok kora
 13. A hellénisztikus világ és Róma
 14. Gazdasági és társadalmi változások a hellénizmus idején

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Borzsák István (szerk.): Görög történeti chrestomathia. Budapest 1960

Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig. Budapest 2002

Németh György (szerk.): Görög történelem. Szöveggyűjtemény. Budapest 1999

Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Budapest 2011

Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest 2006

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Boardman, J. – Griffin, J. – Murray, O. (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története. Budapest 1996

Bosworth, A. B.: Nagy Sándor. A hódító és birodalma. Budapest 2002

Castiglione L.: Görög művészet. Budapest 1961

Castiglione L.: Hellénisztikus művészet. Budapest 1980

Hegyi Dolores: Az iónok Kis-Ázsiában. Budapest 1981

Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten. Pécs 2013

Hegyi Dolores: MHDISMOS. Perzsabarát irányzat Görögországban i.e. 508-479. Budapest 1974

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Budapest 2002

Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia. Budapest 2003

Hérodotosz: A görög-perzsa háború (ford. Muraközy Gyula). Budapest 2000

Johnston, A.: Az archaikus Görögország. Budapest 1984

Levi, P.: A görög világ atlasza. Budapest 1994

Ling, R.: A klasszikus görög világ. Budapest 1986

Németh György - Hegyi W. György: Görög-római történelem. Budapest 2011

Pauszaniasz: Görögország leírása I-II. (ford. Muraközy Gyula). Budapest 2000

Ritoók Zsigmond (szerk.): Görög történetírók. Budapest 1988

Ritoók Zsigmond (szerk.): Régi görög hétköznapok. Budapest 1960

Sarkady János (szerk.): Gazdasági élet az ókori Görögországban. Budapest 1970

Sarkady János (szerk.): Görög vallás, görög istenek. Budapest 1974

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború (ford. Muraközy Gyula). Budapest 1999

Warren, P.: Az égei civilizációk. Budapest 1989

Warry, J.: A klasszikus világ hadművészete. é.n.

Xenophón történeti munkái (ford. Németh Gy. et al.). Budapest 2001

Xenophón filozófiai és egyéb írásai (ford. Németh Gy. et al.). Budapest 2003

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Két helyszínen több, mint hetven programmal vár Titeket az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján!