BToth2_BSZE2019

Germánok a népvándorlás kori Európában

Dr. B. Tóth Ágnesaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Germánok a népvándorlás kori Európában

az oktató neve

Dr. B. Tóth Ágnes

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

btotha@gmail.com

az óra helye

 

az óra időpontja

Szerda 12.00-14.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A Kárpát-medence germán csoportjai (keleti gótok, langobardok, szvébek, gepidák) a Kr.u. 56. század folyamán szoros (dinasztikus, harci, kereskedelmi) kapcsolatokat tartottak fenn az Európai különböző részein élő germánsággal ill. Itáliával és a Bizánci Birodalommal is. Kapcsolatukat a nyugati (thüring, bajuvár, alamann, frank) és keleti (krími gót) germánokkal ill. a Skandináviában lakó kortársaikkal az írott források által ill. a tárgyi kultúra szintjén is megvizsgáljuk.

részletes (hetekre bontott) tematika

  1. Írott források és értelmezésük
  2. Vitatott kérdések: a kapcsolatok különböző fajtái
  3. A pannoniai langobardok kapcsolatai a thüringekkel, szvébekkel, bajuvárokkal, alamannokkal, frankokkal, gepidákkal
  4. A langobard kapcsolatrendszerének átalakulása Itáliában

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Nagy Margit: Állatábrázolások és az I. germán állatstílus a Közép-Duna-vidéken (Kr.u. 3–6. század). [MGAH 5.] Budapest 2007. ISBN 978 963 7061 37 0.

 

Bóna István – Cseh János – Nagy Margit – Tomka Péter – Tóth Ágnes: Hunok – Gepidák – Langobardok. Történeti tézisek és címszavak. Összeáll. Bóna I. [Magyar Őstörténeti Könyvtár 6.] Szeged 1993. ISBN 963 481 972 9.

 

B. Tóth Ágnes: Kora népvándorlás kori sír Aquincumban. Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 27 (2005), 11–41. ISSN 0865 5464.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Két helyszínen több, mint hetven programmal vár Titeket az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján!