platon

A filozófia története - Platóntól Nietzschéig

Prof. Dr. Gyenge Zoltán


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A filozófia története - Platóntól Nietzschéig

az oktató neve

Dr. Gyenge Zoltán

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Filozófia Tanszék

az oktató ímélcíme

gye@philo.u-szeged.hu

az óra helye

AudMax

az óra időpontja

Kedd, 16.00-17.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja egyrészről a filozófiában, a tudomány- és kultúrtörténetben felmerült nagy filozófiai nézetek ismertetése: a görög filozófiától (Szókratész, Platón, Arisztotelész), a keresztény bölcseleten (Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás), az újkoron (Descartes, Spinoza), a német idealizmuson (Kant, Hegel), valamint a romantikán és életfilozófiákon (Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard) a nagy filozófiai korszakok ismertetése, amely minden tudás alapjául szolgál. Másrészről kultúrtörténeti összefüggések (pl. filozófia és művészet) tisztázása, különböző kapcsolatok bemutatása. A tantárgy kifejezetten alapozó jellegű, oktatása során jelentős mértékben szeretné a hallgatók általános műveltségét szélesíteni, és azokat az alapismereteket átadni, amelyekre ezt követően minden más kérdések ráépülnek. Az oktatás egyrészt történeti, másrészt – ezen keresztül – probléma centrikus.

részletes (hetekre bontott) tematika

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Két helyszínen több, mint hetven programmal vár Titeket az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján!