brain_science_862x400

Diskurzuselemzés

Prof. Dr. Németh T. Enikő


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Diskurzuselemzés

az oktató neve

Prof. dr. Németh T. Enikő

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Általános Nyelvészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

nemethen@hung.u-szeged.hu

az óra helye

Klemm Antal Szeminárium, BTK, Egyetem u. 2.

az óra időpontja

Szerda 10–11:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A Diskurzuselemzés célja bevezetni a hallgatókat a szóbeli diskurzusok és írott szövegek elemzésének az elméletébe és módszertanába. Az elméleti és módszertani tudás elsajátítása mellett az interaktív, multimédiás eszközöket is használó kurzuson a hallgatók jártasságot szereznek a gyakorlati elemzések területén is.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Bevezetés. A tematika és a követelmények megbeszélése.

2. A nyelvhasználattal foglalkozó diszciplínák és aktuális kérdéseik. Terminológiai és módszertani kérdések: diskurzuselemzés, konverzációelemzés, szövegtan, pragmatika. A diskurzuselemzés: diszciplína vagy megközelítési mód. A diskurzuselemzés feladatai. Az adatgyűjtés lehetőségei.

3. A nyelvhasználat különböző formái: információközlés, kommunikáció, manipuláció, elszólás. Diskurzusok a nyelvhasználat különböző formáiban. Szóbeli és írásbeli diskurzusok, a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat különbségei. Köztes, új formák: internetes diskurzusok.

4. A szóbeli diskurzusok szegmentálásának elméleti kérdései. A diskurzusok lehetséges egységei és a közöttük levő viszonyok. A szóbeli diskurzusok megnyilatkozás-példányokra tagolásának módszertana.

5. Az írásbeli diskurzusok elemzésének problematikája. Korpuszokból származó diskurzusok. Diskurzuskiegészítéses tesztek.

6. A verbális befolyásolás lehetőségei a diskurzusokban. A manipulatív nyelvhasználat. Manipulatív stratégiák és manipulációra alkalmas eszközök. Manipulációszűrő.

7. Az írott manipuláció. A reklámok nyelvhasználata. Reklámelemzések: a mosóporreklámoktól a népszavazási plakátokig.

8. Benyomáskeltési stratégiák és eszközeik a diskurzusokban.

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

A kurzus CooSpace támogatással folyik.

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Árvay Anett 2003. A manipuláció és a meggyőzés pragmatikája a magyar reklámszövegekben. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 20, Budapest: Akadémiai Kiadó, 11–35.

 

Nemesi Attila László 2000. Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban. Magyar Nyelv 96: 418–436.

 

Németh T. Enikő 1994. Módszertani útmutató a szóbeli diskurzusok megnyilatkozás-példányokra tagolásához. Magyar Nyelv 90: 327–330.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Két helyszínen több, mint hetven programmal vár Titeket az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján!