buddhism-1

A buddhizmustól az ateizmusig

Dr. Szilárdi Rékaaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A buddhizmustól az ateizmusig

az oktató neve

Dr. habil. Szilárdi Réka

az oktató beosztása

egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

SZTE BTK Vallástudományi Tanszék

az oktató ímélcíme

reka@rel.u-szeged.hu

az óra helye

ONLINE-kurzus! Az első kontakt óra helye később meghatározandó.

az óra időpontja

Az első kontakt óra időpontja: őszi szemeszter 2. hetében csütörtök 16-17.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus a buddhizmustól kezdve az ateizmusig bezárólag a világvallások tanításairól és eszmerendszeréről szóló alapismereteket, összehasonlító elemzéseket tartalmazza.

részletes (hetekre bontott) tematika

A kurzus folyamán a hindu és buddhista vallási rendszerek, a zsidó, keresztény és iszlám vallások, végül az ateizmus szellemtörténeti irányzatai kerülnek bővebb kifejtésre.

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Helmuth von Glasenapp (1998): Az öt világvallás: bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám. Talentum Kiadó, Budapest. ISBN: 963 282 685 X

ajánlott olvasmányok (ha vannak)