Kulcsar_Szebenyi_BSZE2019_1

Bevezetés az ókor régészetébe

Dr. habil. Kulcsár Valéria, Szebenyi Tamásaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Bevezetés az ókor régészetébe

az oktató neve

Dr. habil. Kulcsár Valéria, Szebenyi Tamás

az oktató beosztása

egyetemi docens, tudományos segédmunkatárs

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

vkulcsar58@gmail.com, szebi87@gmail.com

az óra helye

 

az óra időpontja

Szerda 10.00-12.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Bevezető kurzusként, a tárgy Pannónia tartomány kialakulásának, virágzásának, illetve hanyatlásának időszakát tekinti át. A tárgy célja, hogy a hallgatók egy általános képet kapjanak az adott korszak történetéről, régészetéről, illetve, hogy megismerjék a korszak kutatásának jellemző módszertanát, szakirodalmát, írott forrásait.

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. A tartomány történetének írott forrásai (történetírás, feliratos emlékek, „kisemlékek”)
 2. Előzmények és a tartomány „elfoglalásának” problematikája (korai TS, „pénzforgalom”)
 3. A limes kiépülésének legkorábbi időszaka –Kr.u. 90-es évekig, az erődépítés első periódusa (korai temetők, halomsírok, késő kelta központok, korai fibulák, kerámia fő típusai)
 4. A 2. század első fele-súlyponteltolódás a tartományban (korai városok, municipializálódás, vicusok, és építményeik-anyagok-építési technológia, úthálózat)
 5. A markomann háború és következményei- tükröződése a leletanyagban (népesség, rítusváltás problematikája- mécsesek)
 6. A Severus kor (vallástörténeti emlékek, villák-tipusok, fürdőépítészet, pénzforgalom, üvegek)
 7. A 3. század történetének legfontosabb eseményei (Pannónia és Dácia kapcsolata- erődítmények a tartomány határain túl, sírfeliratok)
 8. A tartomány történetének eseményei 284–337 között (A késői temetők: leletanyag, rítus)
 9. A tartományi kézművesség (centrumok, kerámia TS)
 10. A kereszténység tartományi vonatkozásai (centrumok, kisemlékek, epigráfia)
 11. Pannónia történetének váza 4. század közepétől az 5. század elejéig. (késői erődépítés, belső erődök, limes Sarmatiae, a kontinuitás kérdése

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Mócsy András – Fitz Jenő: Pannonia régészeti kézikönyve. Budapest 1990. ISBN 963 05 5500.

 

Gáspár Dorottya: Pannonia régészete. Debrecen 2006. ISBN 978 963 473 0125.

 

Borhy László – Szabó Miklós: Magyarország története az ókorban: kelták és rómaiak. Budapest 2015. ISBN 978 963236 9952.

 

Visy Zsolt: Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest 2003. ISBN 936 86291 077.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Két helyszínen több, mint hetven programmal vár Titeket az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján!