bevneprajz

Bevezetés a néprajzba

Apjok Vivien, Dr. Varga Sándoraz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Bevezetés a néprajzba

az oktató neve

Apjok Vivien, Dr. Varga Sándor

az oktató beosztása

abszolvens PhD hallgató, egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

az oktató ímélcíme

apjokvivien@gmail.com, vasandor@gmail.com

az óra helye

Bálint Sándor terem (fsz.)

az óra időpontja

kedd, 12:00-13:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja, hogy áttekintést adjon a néprajztudomány fogalmáról, terminológiájáról, kiemelt kutatási területeiről, érintve a forrásokat, adatbázisokat, kutatási módszereket. A kurzus az őszi szemeszterben a néprajz „klasszikus“ területeire helyezi a hangsúlyt (tárgyi kultúra, folkorisztika, társadalomnéprajz, néptánc és népzene, népszokások, jeles napok), szem előtt tartva a legfrissebb szemléleteket és kutatási eredményeket. (A kurzus a tavaszi szemeszterben folytatható, melynek fókuszában a néprajzi/kulturális antropológiai kutatások kortárs irányzatai, az európai etnológia kerülnek előtérbe).


részletes (hetekre bontott) tematika

   

  1. Óramegbeszélés
  2. A néprajztudomány fogalma(i), értelmezése
  3. A néprajz kutatás- és tudománytörténete
  4. A néprajztudomány klasszikus felosztása I.: tárgyi kultúra
  5. A néprajztudomány klasszikus felosztása II.: folklorisztika
  6. A néprajztudomány klasszikus felosztása III.: társadalomnéprajz
  7. Mindennapok és ünnepek
  8. A népzene és néptánc kutatása
  9. Források, adattárak, adatbázisok
  10. A néprajzi terepmunka
  11. A néprajztudomány határterületei/segédtudományai
  12. A néprajz ma

  olvasmányok, kiegészítő anyagok

  a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

  CooSpace; a BSZE hallgatói számára Google Drive-on biztosítjuk a szükséges oktatási anyagok elérését.

  kötelező olvasmányok (ha vannak)

  A BSZE hallgatói számára nincsenek.

  ajánlott olvasmányok (ha vannak)

  • Magyar Néprajz nyolc kötetben vonatkozó fejezetei. Online elérhető: http://mek.niif.hu/02100/02152/html/
  • Magyar Néprajzi Lexikon vonatkozó szócikkei. Online elérhető: http://mek.niif.hu/02100/02115/html/
  • Voigt Vilmos: Néprajzi és etnológiai alapfogalmak. Néprajz egyetemi hallgatóknak 36. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen – 2017
  • Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek (Néptáncosok kiskönyvtára). Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest – 1985
  • Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Táncos Vilmos: Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Kolozsvár – 2000
  • Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Online elérhető: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajz/adatok.html
  • Verebélyi Kincső: Minden napok, jeles napok. Hétköznapok és ünnepek a népszokások tükrében. Timp Kiadó, Budapest – 2005
  • Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Mezőgazda Kiadó, Budapest – 1997

  Friss Hírek

  Friss Hírek RSS

  Honlap_borito_MKN

  Az idei már a hatodik alkalom, amikor ismert írók és filozófusok az ország különböző pontjairól a szegedi bölcsészkarra érkeznek azért, hogy a Magyar Könyvkiadók Napja elnevezésű rendezvényünk keretében az itteni olvasóknak is bemutassák legújabb köteteiket, ők maguk pedig jobban megismerhessék közönségüket. A számtalan meghívott vendég és legtöbbször a kérdező szerepében fellépő bölcsészkari oktató mellett kísérő programokkal is készülünk. Az első este például az online olvasásnépszerűsítés lesz a téma, de természetesen a könyvvásárlás sem maradhat el: a Libri csapata is itt lesz velünk a két nap folyamán. A programok október 5-én és 6-án a BTK Kari Konferenciatermében, esténként pedig a Café Radnótiban kapnak majd helyet.