Szociológiai Tanszék

a tanszék neve

Szociológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Szociológia Alapszakos Képzés BA

Szociológia Mesterszak MA ->Településkutató szakirány; Piac-és közvélemény kutató szakirány

tanszékvezető

Dr. Balog Iván

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Balogh Péter; Dr. Fekete Mariann; Dr. Katona Péter; Dr. Lencsés Gyula; Dr. Prof. Pászka Imre; Dr. Rácz Attila; Vincze Anikó

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Dr. Rácz Attila

+36 (62) 544-254

atiracz@socio.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Szeged Studies

elérhetőség (hivatali telefonszám)

+36 (62) 544-254