Romanisztika Intézet

az intézet neve

Romanisztika Intézet

az intézethez tartozó tanszékek

Francia Tanszék

Hispanisztika Tanszék

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

intézetvezető

dr. Berta Tibor

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Jeney Zsuzsanna

62-544-148

hispan@hist.u-szeged.hu