Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék

a tanszék neve

Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék (Department of Educational Evaluation and Planning)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)


tanszékvezető

Dr. Vidákovich Tibor egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Baráth Tibor adjunktus

Dr. Bogárné dr. Németh Mária adjunktus

Dr. Molnár Edit Katalin adjunktus

Pásztor-Kovács Anita tanársegéd

Dr. Vígh Tibor adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Virág Petra, ügyvivő szakértő

544-163

viragpetra@edu.u-szeged.hu

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-163